اینفوگرافی؛مدرک تحصیلی کارمندان دولت چیست؟
اینفوگرافی؛مدرک تحصیلی کارمندان دولت چیست؟

🔸 از مجموع ۲ میلیون و ۲۷۶ هزار و ۹۲۸ کارمند نزدیک به ۵۰ درصد آن‌ها مدرک لیسانس دارند.🔸 حدود ۳۵٪ کارمندان دولت نیز مدارک تحصیلی کمتر از لیسانس دارند.

مدرک تحصیلی کارمندان دولت چیست؟