اینفوگرافی؛مصرف بنزین مردم ایران در ۶ سال گذشته
اینفوگرافی؛مصرف بنزین مردم ایران در ۶ سال گذشته

در اینفوگرافی بالا میانگین مصرف روزانه بنزین طی ۶ سال گذشته در ایران و تولید و مصرف آن در تابستان سال ۱۳۹۸ را می‌بینید

اینفوگرافی؛مصرف بنزین مردم ایران در ۶ سال گذشته