بازديد مديرعامل بانک صنعت و معدن از دو طرح صنعتی در استان خراسان رضوی
بازديد مديرعامل بانک صنعت و معدن از دو طرح صنعتی در استان خراسان رضوی
دكتر حسين مهري مديرعامل بانک صنعت و معدن به همراه مرتضي شهيد زاده رييس هیأت عامل صندوق توسعه ملي از طرح های خیام فولاد نیشابور و روغن طلایی نیشابور بازديد كرد.

بازديد مديرعامل بانک صنعت و معدن از دو طرح صنعتی در استان خراسان رضوی

به گزارش پایگاه خبری صبح اقتصاد، دكتر حسين مهري مديرعامل بانک صنعت و معدن به همراه مرتضي شهيد زاده رييس هیأت عامل صندوق توسعه ملي از طرح های خیام فولاد نیشابور و روغن طلایی نیشابور بازديد كرد.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني بانک صنعت و معدن، طرح خیام فولاد نیشابور واقع در شهرک صنعتی عطار نیشابور که محصول نهایی آن اسلب نازک و ورق می باشد با سرمایه گذاری ۷۰۰ ميلیون یورو به بهره برداری خواهد رسيد و اشتغال مستقیم ۵۵۰ نفر و اشتغال غیر مستقیم ۳۰۰ نفر را به دنبال خواهد داشت.

شرکت روغن طلایی نیشابور نيز با سرمایه گذاری ۱۳۰۰ میلیارد ریال، ظرفیت تولید ۳۰۰ تن انواع روغنهای خوراکی مایع، جامد و سرخ کردنی در شبانه روز را داشته و برای ۶۰ نفر به صورت مستقیم و ۳۳۰ نفر به صورت غیر مستقیم اشتغال ايجاد خواهد كرد.