بانک‌های بزرگ چین یوآن را با پیش‌خرید دلار سوآپ می‌کنند
بانک‌های بزرگ چین یوآن را با پیش‌خرید دلار سوآپ می‌کنند

با نزدیک شدن نرخ ارز چین به نرخ مقاومت فنی آن، بانک‌های دولتی بزرگ چینی در حال سوآپ یوآن با دلار به صورت پیش‌خرید دیده شده‌اند، هرچند هیچ شواهدی از فروش دلار در بازارهای نقدی دیده نشده است.  روز سه‌شنبه، سه تاجر ارزی به رویترز خبر دادند که، با نزدیک شدن نرخ ارز چین به […]

با نزدیک شدن نرخ ارز چین به نرخ مقاومت فنی آن، بانک‌های دولتی بزرگ چینی در حال سوآپ یوآن با دلار به صورت پیش‌خرید دیده شده‌اند، هرچند هیچ شواهدی از فروش دلار در بازارهای نقدی دیده نشده است.

 روز سه‌شنبه، سه تاجر ارزی به رویترز خبر دادند که، با نزدیک شدن نرخ ارز چین به نرخ مقاومت فنی آن، بانک‌های دولتی بزرگ چینی در حال سوآپ یوآن با دلار به صورت پیش‌خرید دیده شده‌اند، هرچند هیچ شواهدی از فروش دلار در بازارهای نقدی دیده نشده است.

تاجران می‌گویند این اقدام بیشتر از طریق قراردادهای سوآپ ۱ ساله دلار/یوآن انجام شده است.

امتیاز سوآپ در این قراردادها ۱۳۵- در نظر گرفته شده است که کمترین میزان از ۶ سپتامبر تا کنون است. امتیاز سوآپ قبلی در این قراردادها ۱۰۹- بود.

عدد منفی در این قراردادها به معنی این است که انتظار می‌رود ارزش پیش‌بینی شده یوآن در برابر دلار، در بازه یک ساله قرارداد، رشد داشته باشد.

یکی از تاجران گفت: بانک‌های بزرگ چین امتیازهای سوآپ را پایین می‌آورند و این بقیه بانک‌ها را مجبور کرده است که از این روال پیروی کنند.

قبلا هم در طول تابستان بانک‌های بزرگ چین، اقدام مشابهی را انجام داده بودند. آن زمان تاجران می‌گفتند که این اقدام به علت تسهیل سیاست‌گذاری پولی انجام می‌شود.

تاجران روز سه شنبه خبر دادند که شواهدی مبنی بر این که بانک‌ها دلارهایی که از طریق سوآپ به دست آورده‌اند را در بازارهای نقدی بفروشند، دیده نمی‌شود. اگر آنها چنین کاری می‌کردند، ارزش لحظه‌ای یوآن در برابر دلار تقویت می‌شد.

دو تن از تاجران به رویترز گفتند که آنها گمان می‌کنند بانک‌ها درحال روی هم انباشتن دلارهای خود برای استفاده در آینده هستند.

این اعتقاد وجود دارد که گاهی اوقات بانک‌های دولتی بزرگ چین به جای بانک مرکزی این کشور دست به اقداماتی در بازارهای ارز خارجی می‌زنند.