بانک‌ها چقدر وام قرض‌الحسنه دادند؟
بانک‌ها چقدر وام قرض‌الحسنه دادند؟
بررسی‌ها نشان می‌هد که بانک‌ها و موسسات اعتباری کشور تا پایان شهریور امسال ۱۳.۹ درصد بیشتر از پایان سال قبل وام پرداخت کرده‌اند که ۱۰.۱ درصد از تسهیلات پرداختی به‌صورت قرض‌الحسنه بوده است.

بررسی‌ها نشان می‌هد که بانک‌ها و موسسات اعتباری کشور تا پایان شهریور امسال ۱۳.۹ درصد بیشتر از پایان سال قبل وام پرداخت کرده‌اند که ۱۰.۱ درصد از تسهیلات پرداختی به‌صورت قرض‌الحسنه بوده است.

به گزارش ایسنا، طبق اطلاعات منتشره از سوی بانک مرکزی، تسهیلات اعطایی بانک‌ها و موسسات اعتباری تا پایان شهریور ماه امسال، معادل ۴۰۳۴.۷ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به اسفند سال گذشته با رشد ۱۳.۹ درصدی همراه شده است.

همچنین، تسهیلات قرض‌الحسنه ۱۰.۱ درصد از کل تسهیلات اعطایی بانک‌ها و موسسات اعتباری قرض‌الحسنه را تشکیل داده و حجم عمده عملکرد تسهیلاتی بانک‌ها مربوط به مرابحه با ۳۷.۳ درصد و فروش اقساطی با ۱۴.۵ درصد است.

از نظر عددی نیز، در پایان شهریور سال جاری ۴۰۹.۱ هزار میلیارد تومان از کل تسهیلات اعطایی بانک‌ها و موسسات اعتباری کشور قرض‌الحسنه بوده که این میزان نسبت به اسفند سال گذشته، ۳۲.۳ درصد رشد را نشان می‌دهد.

بانک‌های تجاری چقدر وام دادند؟

از سوی دیگر، بانک‌های تجاری در کل ۸۴۲.۹ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده‌اند که رشد ۱۳.۳ درصدی داشته و سهم وام‌های قرض‌الحسنه از این میزان تسهیلات ۱۰۵.۷  هزار میلیارد تومان است که اعطای این وام از سوی بانک‌های تجاری در پایان سال گذشته ۲۱.۸ درصد افزایش یافته است.

گفتنی است؛ ۱۲.۵ درصد از وام‌های بانک‌های تجاری را قرض‌الحسنه تشکیل می‌دهد. در بانک‌های تجاری کشور نیز، سهم عمده تسهیلات پرداختی مربوط به تسهیلات مرابحه با ۳۵.۳ درصد معادل ۲۹۷.۷ هزار میلیارد تومان بوده است.

علاوه بر این، ۱۷.۵ درصد تسهیلات بانک‌های تجاری به رقم ۱۴۷.۳ هزار میلیارد تومان در پایان شهریور ماه به تسهیلات فروش اقساطی اختصاص داشته که این رقم در اسفند سال قبل ۱۵۲.۹ میلیارد تومان بوده است. به طور کلی، سهم عمده تسهیلات پرداختی بانک‌های تجاری در پایان شهریور امسال به مرابحه، فروش اقساطی و قرض‌الحسنه اختصاص یافته است.

بانک‌های تخصصی چقدر وام قرض‌الحسنه دادند؟   

همچنین، بررسی عملکرد بانک‌های تخصصی در پرداخت تسهیلات تا پایان شهریور سال جاری نشان دهنده این است که تسهیلات اعطایی با ۱۸.۴ درصد افزایش به عدد ۵۹۲.۷ هزار میلیارد تومان رسیده که سهم تسهیلات قرض‌الحسنه از این میزان تسهیلات اعطایی بانک‌های تخصصی معادل ۳۳.۳ هزار میلیارد تومان بوده که با افزایش ۳۰.۶ درصدی در مقایسه با پایان سال قبل مواجه شده است.

گفتنی است ۵.۳ درصد از وام‌های بانک‌های تخصصی را قرض‌الحسنه تشکیل می‌دهد. بزرگترین بخش تسهیلات پرداخت شده در بانک‌های تخصصی کشور مربوط به فروش اقساطی می‌شود؛ به نحوی که در پایان شهریور امسال ۳۴.۲ درصد کل تسهیلات اعطایی این بانک‌ها به رقم ۲۰۲.۵ هزار میلیارد تومان در بخش فروش اقساطی بوده و این رقم در اسفند پارسال ۱۸۸.۱  هزار میلیارد تومان بوده است.

بانک‌های تخصصی نیز در بخش مرابحه تسهیلات قابل توجهی پرداخت کرده‌اند؛ به نحوی که ۱۷.۵ درصد کل منابع تسهیلاتی این بانک‌ها در پایان شهریور امسال به میزان ۱۰۳.۹ هزار میلیارد تومان در این بخش پرداخت شده است.

عملکرد بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری در وام‌دهی

طبق این گزارش، بررسی تسهیلات اعطایی بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری در پایان شهریور ماه امسال نشان می‌دهد که تسهیلات این بانک با ۱۳‌.۲ درصد رشد به رقم ۲۵۹۹ هزار میلیارد تومان رسیده و سهم تسهیلات قرض‌الحسنه از این میزان تسهیلات ۱۰.۴ درصد ( ۲۷۰ هزار میلیارد تومان) بوده که اعطای این نوع تسهیلات در این نوع بانک‌ها در پایان شهریور امسال ۳۷.۲ درصد رشد داشته است. همچنین، ۴۲.۴ درصد کل اعتبارات ارائه شده به متقاضیان در بخش مرابحه این بانک به رقم ۱۱۰۱.۸ هزار میلیارد تومان بوده است.