بدون ماسک وارد تئاتر شهر نشوید
بدون ماسک وارد تئاتر شهر نشوید
شیوه نامه اجرایی و بهداشتی بازگشایی تالارهای نمایشی مجموعه تئاترشهر بر اساس دستور العمل اخیر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر شد.

به گزارش واحد فرهنگی خبرگزاری صبح اقتصاد به نقل از واحد ارتباطات، آموزش و پژوهش مجموعه تئاتر شهر، مدیریت مجموعه تئاتر شهر با انتشار شیوه نامه اجرایی و بهداشتی بازگشایی تالارهای نمایشی مجموعه تئاتر شهر پیرو دستور العمل ابلاغی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پس از انتشار اطلاعیه ستاد ملی مبارزه با کرونا، هرگونه اجرای عمومی آثار نمایشی در این مجموعه با حضور تماشاگران و هنرمندان را منوط به اجرای دقیق این شیوه نامه دانست.” بدون ماسک وارد تئاتر شهر نشوید”

این شیوه نامه مبتنی بر چند فصل تنظیم شده که طی آن ضمن بیان جزییاتی از پروتکل های بهداشتی موارد مربوط به حضور تماشاگران، هنرمندان، کارکنان و سایر مراجعه کنندگان به واحدهای مختلف، نحوه برنامه ریزی اجراهای کنونی و نمایش های آینده تالارهای مختلف تئاتر شهر، شرایط پذیرش مخاطبان برای تماشای آثار نمایشی و پیش بینی برای ارائه خدمات مناسب تر مورد توجه قرار گرفته است.

شیوه نامه‌ اجرایی و بهداشتی بازگشایی مجموعه تئاتر شهر را که توسط سعید اسدی مدیر مجموعه تئاتر شهر بر اساس پروتکل های بهداشتی اعلام شده تهیه و تدوین شده است.” بدون ماسک وارد تئاتر شهر نشوید”

در مرحله اول بازگشایی، نمایش هایی که اجرای آنها به حالت تعلیق درآمده، در صورت تمایل گروهها، به اجرای خود ادامه خواهند
داد؛ در صورت انصراف هر کدام از این نمایشها ، اجراهای جدید جایگزین و در زمانبندی جدید اجرا خواهند شد. در مراحل بعد
جدول اجرایی مجموعه تئاتر شهر با شرایط جدیدی برنامه ریزی و اجرا می شود.
بازگشایی این مجموعه به صورت مرحلهای انجام خواهد شد و با فاصله زمانی مناسب، برای حصول از اطمینان رعایت نکات
بهداشتی و ایمنی ، سالنهای این مجموعه، به ترتیب، اجراهای خود را از سر خواهند گرفت. الزم به ذکر است که کارگاه نمایش به
دلیل کوچکی ابعاد و ظرفیت کم تماشاگر تا اطالع ثانوی اجرایی نخواهد داشت.
بنابر ضرورت موجود ساعت اجراها و فاصله زمانی بین دو اجرا در یک سالن تغییر میکند و متناسب با نحوه حضور تماشاگر و
جلوگیری از تجمع در البی ها و تداخل حضور تماشگران اجراهای متفاوت انجام خواهد شد.
برای اجراهای جدید، هر سالن نمایشی مجموعه فقط پذیرای یک نمایش خواهد بود و در طول مدت اجرای نمایش امکانات پشت
صحنه به طور کامل در اختیار تنها یک گروه نمایشی قرار خواهد گرفت تا شرایط مراقبت های بهداشتی فردی و عمومی با تأمین
مواد و تجهیزات ضدعفونی کننده از سوی مجموعه، توسط خود گروه اجرایی مدیریت و اجرا شود.

  • منبع خبر : مهر