برق عشاير از طريق پنلهاي خورشيدي تامين ميشود
برق عشاير از طريق پنلهاي خورشيدي تامين ميشود
رييس‌جمهور در جمع مردم استان کهگيلويه و بوير احمد گفت: عمليات اجرايي احداث سد سقاوه امروز آغاز خواهد شد

به گزارش صبح اقتصاد رييس‌جمهور در جمع مردم استان کهگيلويه و بوير احمد گفت: عمليات اجرايي احداث سد سقاوه امروز آغاز خواهد شد. به گزارش ايسنا، سيد ابراهيم رئيسي صبح امروز دوشنبه در جريان سفر دوم دولت مردمي به استان کهگيلويه و بويراحمد در جمع عشاير دشت سقاوه اين استان گفت: با توجه به عشايرنشين بودن اين استان، برنامه‌هاي اين سفر را از حضور و ديدار با عشاير آغاز کرديم. رئيس جمهور با اشاره به مطالبات مطرح شده در اين ديدار درباره مسئله آب اظهار داشت: اين منطقه از پربارش‌ترين نقاط کشور است و کاري که بايد انجام شود برنامه‌ريزي براي توزيع و مصرف آب به بهترين شکل براي مصارف شرب، کشاورزي و صنعت است. رئيسي با بيان اينکه با بهره‌برداري از سد چمشير در استان بخش قابل توجهي از مشکل تامين آب رفع شده و ۷۰ هزار هکتار از اراضي استان تحت پوشش منابع آبي اين سد قرار خواهند گرفت، افزود: علاوه بر اين سد، سد ديگري هم در مدت کوتاهي در دشت سقاوه احداث خواهد شد تا مشکل تامين آب پايدار عشاير را نيز برطرف کند. رئيس جمهور با اشاره به تامين اعتبار و اقدامات انجام شده براي توزيع و نصب پنل‌هاي خورشيدي براي عشاير در راستاي تامين برق و نيازهايي مثل آبگرم آنان تصريح کرد:‌ در سال‌هاي گذشته اقدامات خوبي در زمينه ايل‌راه‌ها انجام شده اما کمبودهايي نيز وجود دارد که در اين سفر اعتبارات لازم براي رفع اين کمبودها در نظر گرفته شده و تخصيص خواهد يافت. رئيسي با بيان اينکه عشاير يکي از مولدترين اقشار جامعه هستند و همه ما به نوعي ميهمان سفره آنان هستيم، خاطرنشان کرد: همه بايد به تقويت توليد در ميان عشاير کمک کنند. پرواربندي قراردادي دام که از گذشته به نوعي وجود داشته بايد تداوم و گسترش يابد تا عشاير از ناحيه تامين نهاده‌ها براي دام‌هاي خود نگراني و دغدغه نداشته باشند و توليد آنها دچار اختلال نشود. رئيس جمهور اضافه کرد: اولويت ما براي تامين مواد پروتئيني و لبني توليدات داخلي است و واردات بايد فقط در جايي انجام شود که امکان توليد وجود ندارد، اما در جايي که به همت عشاير مي‌تواند گوشت قرمز و مواد لبني توليد کرد، همه بايد از افزايش توليدات آنها حمايت کنيم و اطمينان دارم با همت عشاير و حمايت دولت امکان تامين نيازهاي پروتئيني کشور در داخل وجود دارد. رئيسي با بيان اينکه عشاير در جهت اجراي سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي نقش بسيار موثري دارند، گفت: عشاير همواره در عرصه‌هاي مختلف، چه در دفاع از ارزش‌ها و ايستادن پاي انقلاب، چه در دفاع مقدس و چه در عرصه توليد حضور موثر و پررنگي داشته‌اند و ما قدردان آنان هستيم. رئيس جمهور همچنين حمايت از کشت گياهان دارويي و فعال‌تر شدن خانه‌هاي بهداشت در استان را از ديگر مصوبات سفر دوم دولت مردمي به کهگيلويه و بويراحمد دانست و افزود: علاوه بر اينها در اين سفر مصوبات خوبي براي تکميل ايل‌راه‌ها و نيز خريد تضميني محصولات عشاير و روستائيان در نظر گرفته شده است.

رئيسي خريد تضميني محصولات عشاير و روستائيان را از راهکارهاي موثر به صرفه شدن اقتصاد روستائيان و عشاير دانست و اظهار داشت: اينکه امام راحل فرمودند عشاير ذخاير انقلاب هستند يک تعارف نيست و براي ما مسئوليت‌آفرين است، لذا مسئولان بايد با حمايت از روند توليد در روستاها و در ميان عشاير، نسبت به اين ذخاير توجه ويژه و مناسب داشته باشند. رئيس جمهور با اشاره به برخي سخنرانان در اين جلسه که از فارغ‌التحصيلان دانشگاهي بودند، ضمن ابراز خرسندي از اينکه عشاير در کنار کار و فعاليت و توليد از تحصيل در مدارج عالي نيز غافل نشده‌اند، تصريح کرد:‌ نکاتي که در اين جلسه مطرح کرديد، از قبل نيز با سفر نمايندگان دولت و گفتگو با مسئولان و معتمدين استان احصا شده بود و تصميماتي براي رفع آنها گرفته شده است که اميدوارم به رفع سريع‌تر مشکلات بيانجامد. در اين مراسم سه نفر از برگزيدگان عشاير نيز به بيان نقطه نظرات و ديدگاه‌هاي خود پرداختند.

 

 

 

 

رييس‌جمهور در جمع مردم استان کهگيلويه و بوير احمد گفت: عمليات اجرايي احداث سد سقاوه امروز آغاز خواهد شد. به گزارش ايسنا، سيد ابراهيم رئيسي صبح امروز دوشنبه در جريان سفر دوم دولت مردمي به استان کهگيلويه و بويراحمد در جمع عشاير دشت سقاوه اين استان گفت: با توجه به عشايرنشين بودن اين استان، برنامه‌هاي اين سفر را از حضور و ديدار با عشاير آغاز کرديم. رئيس جمهور با اشاره به مطالبات مطرح شده در اين ديدار درباره مسئله آب اظهار داشت: اين منطقه از پربارش‌ترين نقاط کشور است و کاري که بايد انجام شود برنامه‌ريزي براي توزيع و مصرف آب به بهترين شکل براي مصارف شرب، کشاورزي و صنعت است. رئيسي با بيان اينکه با بهره‌برداري از سد چمشير در استان بخش قابل توجهي از مشکل تامين آب رفع شده و ۷۰ هزار هکتار از اراضي استان تحت پوشش منابع آبي اين سد قرار خواهند گرفت، افزود: علاوه بر اين سد، سد ديگري هم در مدت کوتاهي در دشت سقاوه احداث خواهد شد تا مشکل تامين آب پايدار عشاير را نيز برطرف کند. رئيس جمهور با اشاره به تامين اعتبار و اقدامات انجام شده براي توزيع و نصب پنل‌هاي خورشيدي براي عشاير در راستاي تامين برق و نيازهايي مثل آبگرم آنان تصريح کرد:‌ در سال‌هاي گذشته اقدامات خوبي در زمينه ايل‌راه‌ها انجام شده اما کمبودهايي نيز وجود دارد که در اين سفر اعتبارات لازم براي رفع اين کمبودها در نظر گرفته شده و تخصيص خواهد يافت. رئيسي با بيان اينکه عشاير يکي از مولدترين اقشار جامعه هستند و همه ما به نوعي ميهمان سفره آنان هستيم، خاطرنشان کرد: همه بايد به تقويت توليد در ميان عشاير کمک کنند. پرواربندي قراردادي دام که از گذشته به نوعي وجود داشته بايد تداوم و گسترش يابد تا عشاير از ناحيه تامين نهاده‌ها براي دام‌هاي خود نگراني و دغدغه نداشته باشند و توليد آنها دچار اختلال نشود. رئيس جمهور اضافه کرد: اولويت ما براي تامين مواد پروتئيني و لبني توليدات داخلي است و واردات بايد فقط در جايي انجام شود که امکان توليد وجود ندارد، اما در جايي که به همت عشاير مي‌تواند گوشت قرمز و مواد لبني توليد کرد، همه بايد از افزايش توليدات آنها حمايت کنيم و اطمينان دارم با همت عشاير و حمايت دولت امکان تامين نيازهاي پروتئيني کشور در داخل وجود دارد. رئيسي با بيان اينکه عشاير در جهت اجراي سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي نقش بسيار موثري دارند، گفت: عشاير همواره در عرصه‌هاي مختلف، چه در دفاع از ارزش‌ها و ايستادن پاي انقلاب، چه در دفاع مقدس و چه در عرصه توليد حضور موثر و پررنگي داشته‌اند و ما قدردان آنان هستيم. رئيس جمهور همچنين حمايت از کشت گياهان دارويي و فعال‌تر شدن خانه‌هاي بهداشت در استان را از ديگر مصوبات سفر دوم دولت مردمي به کهگيلويه و بويراحمد دانست و افزود: علاوه بر اينها در اين سفر مصوبات خوبي براي تکميل ايل‌راه‌ها و نيز خريد تضميني محصولات عشاير و روستائيان در نظر گرفته شده است.

رئيسي خريد تضميني محصولات عشاير و روستائيان را از راهکارهاي موثر به صرفه شدن اقتصاد روستائيان و عشاير دانست و اظهار داشت: اينکه امام راحل فرمودند عشاير ذخاير انقلاب هستند يک تعارف نيست و براي ما مسئوليت‌آفرين است، لذا مسئولان بايد با حمايت از روند توليد در روستاها و در ميان عشاير، نسبت به اين ذخاير توجه ويژه و مناسب داشته باشند. رئيس جمهور با اشاره به برخي سخنرانان در اين جلسه که از فارغ‌التحصيلان دانشگاهي بودند، ضمن ابراز خرسندي از اينکه عشاير در کنار کار و فعاليت و توليد از تحصيل در مدارج عالي نيز غافل نشده‌اند، تصريح کرد:‌ نکاتي که در اين جلسه مطرح کرديد، از قبل نيز با سفر نمايندگان دولت و گفتگو با مسئولان و معتمدين استان احصا شده بود و تصميماتي براي رفع آنها گرفته شده است که اميدوارم به رفع سريع‌تر مشکلات بيانجامد. در اين مراسم سه نفر از برگزيدگان عشاير نيز به بيان نقطه نظرات و ديدگاه‌هاي خود پرداختند.