برکناری شماری از فرماندهان نظامی وابسته به دولت مستعفی یمن
برکناری شماری از فرماندهان نظامی وابسته به دولت مستعفی یمن

عبدربه منصور هادی رئیس جمهوری مستعفی یمن شماری از فرماندهان نظامی ارتش حامی خود را در استان های الحدیده و عمران برکنار کرده است. به نقل از اسپوتنیک، «عبدربه منصور هادی» رئیس جمهوری مستعفی یمن روز گذشته شماری از فرماندهان ارتشی حامی خود را برکنار کرده است. بر اساس این خبر عبدربه منصور هادی دستور داده تا […]

عبدربه منصور هادی رئیس جمهوری مستعفی یمن شماری از فرماندهان نظامی ارتش حامی خود را در استان های الحدیده و عمران برکنار کرده است.

به نقل از اسپوتنیک، «عبدربه منصور هادی» رئیس جمهوری مستعفی یمن روز گذشته شماری از فرماندهان ارتشی حامی خود را برکنار کرده است.

بر اساس این خبر عبدربه منصور هادی دستور داده تا «یحیی حسین صلاح»به عنوان فرمانده منطقه نظامی پنچم و ژنرال «هاشم عبدالله الاحمر به عنوان فرمانده منطقه نظامی ششم انتخاب شوند. بر اساس دستورات جدید هادی «حسن زحزوح» هم به عنوان فرمانده عملیات های ویژه انتخاب شده است.

استان الحدیده در منطقه نظامی پنجم و استان های عمران و صنعاء در منطقه نظامی ششم یمن قرار گرفته اند.

عربستان برای آنچه حمایت از عبدربه منصور هادی خوانده در سال ۲۰۱۵ به خاک یمن یورش برده که این عملیات همچنان ادامه دارد و بر اساس بیانیه های سازمان صدها هزار غیرنظامی یمنی در این جنگ جان باخته اند.