برگزاری جلسه کمیته روابط عمومی شرکت های پتروشیمی منطقه پارس
برگزاری جلسه کمیته روابط عمومی شرکت های پتروشیمی منطقه پارس
در این جلسه مهندس حسنی رئیس شورای راهبردی و مدیر عامل شرکت پتروشیمی پارس با اشاره به ضرورت های حصول تولید پایدار گفت: «یکی از مهمترین چالش‌های شورای راهبردی شناخت جامعه‌ی هدف و توجه به نیازمندی‌های آن است و در این راستا اطلاع‌رسانی مناسب و صحیح از اهمیت بالایی برخوردار است.»

برگزاری جلسه کمیته روابط عمومی شرکت های پتروشیمی منطقه پارس

به گزارش پایگاه خبری صبح اقتصاد به نقل از روابط عمومی شرکت عملیات غیر صنعتی پازارگاد در این جلسه که روز یکشنبه بیست و سوم فروردین با حضور مهندس حسنی رئیس شورای راهبردی شرکت‌های پتروشیمی منطقه پارس و دکتر یاسری دبیر شورای راهبردی و اعضای کمیته روابط عمومی برگزار شد، حاضرین در جلسه در خصوص دو موضوعِ «فعالیت‌های فرهنگی کمیته روابط عمومی» و «مشکلات موجود در حوزه‌ی اطلاع‌رسانی عملکرد شورای راهبردی» به بحث و تبادل نظر پرداختند.

در این جلسه مهندس حسنی رئیس شورای راهبردی و مدیر عامل شرکت پتروشیمی پارس با اشاره به ضرورت های حصول تولید پایدار گفت: «یکی از مهمترین چالش‌های شورای راهبردی شناخت جامعه‌ی هدف و توجه به نیازمندی‌های آن است و در این راستا اطلاع‌رسانی مناسب و صحیح از اهمیت بالایی برخوردار است.»

در ادامه دکتر یاسری مدیر عامل شرکت عملیات غیر صنعتی پازارگاد و دبیر شورای راهبردی طی سخنانی نقش کمیته روابط عمومی شرکت‌های پتروشیمی را در منطقه‌ی پارس بسیار مهم ارزیابی کرد و بیان داشت: «مدیران روابط عمومی نیروهای توانمندی برای منطقه هستند و در مورد اطلاع‌رسانی برنامه‌های شورای راهبردی می‌توانند بسیار راهگشا و موثر باشند.» وی با تأکید بر ضرورت بازنگری در موضوعات تبلیغاتی و نمودهای بصری شورا، از اعضای کمیته روابط عمومی خواست تا در تدوین سیاست‌های جامع شورای راهبردی در حوزه اطلاع‌رسانی همکاری کنند.

«علیرضا غفاری» مسئول دبیرخانه شورای راهبردی نیز در این جلسه در خصوص وظایف و عملکرد شورای راهبری در مواجهه با اپیدمی کرونا توضیحاتی ارائه کرد و به تشریح برنامه‌های شورا در ایجاد چهار کمیته مختلف تخصصی پرداخت. وی خواستار همکاری کمیته روابط عمومی شرکت های پتروشیمی منطقه پارس برای ساماندهی فعالیت های اطلاع‌رسانی شورای راهبردی شد و اخذ پیشنهادات سازنده از سوی کمیته روابط عمومی را از نیازهای مهم شورای راهبردی شرکت‌های پتروشیمی منطقه پارس برای پیشبرد برنامه‌های آن دانست.

در این جلسه آقایان شهابی، مقدسی و روشندل به نمایندگی از طرف کمیته روابط عمومی به عنوان اعضای شورای سیاستگذاری فعالیت‌های اطلاع‌رسانی شورای راهبردی معرفی شدند.

جلسه کمیته روابط عمومی منطقه پس از بررسی برنامه‌های شورای راهبردی با گفتگو در خصوص الزامات و ضرورت‌های فعالیت‌های فرهنگی کمیته در شرایط کنونی متطقه پیگیری شد و اعضا با هدف دستیابی به راهکارهای مناسب برای نشاط بخشی خانواده‌های شرکت‌های پتروشیمی منطقه، به بحث در مورد طرح ها و پیشنهادات مختلف پرداختند. برگزاری فعالیت‌های متنوع و منسجمِ فرهنگی در ماه مبارک رمضان، از جمله مصوبات نخستین جلسه کمیته روابط عمومی شرکت‌های پتروشیمی منطقه پارس در سال جدید بود