برگزیدگان جشنواره جوان خوارزمی معرفی شدند
برگزیدگان جشنواره جوان خوارزمی معرفی شدند

برگزیدگان بیستمین جشنواره جوان خوارزمی معرفی و تقدیر شدند. به گزارش واحد علم و فناوری خبرگزاری صبح اقتصاد سازمان پژوهش های علمی و فناوری ایران با توجه به ظرفیت و قابلیت دانش پژوهان و فناوران کشور، جشنواره جوان خوارزمی را با معرفی شناسایی و تقدیر از برترین طرح ها و مجریان آن، برگزار می کند. طرح های […]

برگزیدگان بیستمین جشنواره جوان خوارزمی معرفی و تقدیر شدند.

به گزارش واحد علم و فناوری خبرگزاری صبح اقتصاد سازمان پژوهش های علمی و فناوری ایران با توجه به ظرفیت و قابلیت دانش پژوهان و فناوران کشور، جشنواره جوان خوارزمی را با معرفی شناسایی و تقدیر از برترین طرح ها و مجریان آن، برگزار می کند.

طرح های برگزیده بخش دانش پژوهان و فناوران بیستمین جشنواره خوارزمی به شرح زیر است:

امیر کفشدار گوهرشادی رتبه اول پژوهش های بنیادی گروه علوم پایه

جواد تقی زاده فیروزجائی رتبه دوم پژوهش های بنیادی گروه علوم پایه

علی قربان زاده مقدم رتبه دوم پژوهش های بنیادی گروه علوم پایه

مسعود مظفری رتبه دوم پژوهش های بنیادی گروه فناوری و علوم پایه پزشکی

مظاهر احمدی رتبه دوم پژوهش های بنیادی گروه فناوری های شیمیایی

امیر گلین شریف دینی رتبه دوم پژوهش های کاربردی گروه مکانیک

فائقه عبدالهیان رتبه دوم پژوهش های کاربردی گروه هنر

سید فواد موسوی رتبه سوم پژوهش های کاربردی گروه مکانیک

احمد مرتضایی، احسان جوهری سلماسی رتبه اول طرح های توسعه ای گروه برق و کامپیوتر

بردیا دارایی رتبه دوم طرح های توسعه ای گروه مهندسی نرم افزار و فناوری اطلاعات

رضوان نصیری رتبه سوم نوآوری گروه برق و کامپیوتر

حمید تقوی فر رتبه سوم نوآوری گروه مکانیک

طرح های برگزیده بخش دانش آموزی  بیستمین جشنواره خوارزمی به شرح زیر است:

عدنان بابکان رتبه اول کامپیوتر

اوژن دلیلی، مهدی قاسم علی پور رتبه دوم کامپیوتر

مهدی شکیبا رتبه سوم کامپیوتر

مهدی خلیل زاده شبستری و آرمین دلاوری رتبه دوم برق و الکترونیک

سینا کرتابی کاظم پور رتبه سوم برق و الکترونیک

مهراب قاسمی رتبه سوم برق و الکترونیک

علیرضا مفتخر رتبه سوم مکانیک

محمد مهدی تقی زاده پور کفاش رتبه سوم مکانیک

ام البنین بلوچی زاده رتبه دوم نانوتکنولوژی

حسین پاشایی پیرلوجه رتبه سوم نانوتکنولوژی

معصومه مهدی خانی رتبه دوم کشاورزی و منابع طبیعی

مهدی قاسمی رتبه سوم کشاورزی و منابع طبیعی

محمد سلیمانی، امیر حسین بهزادی رتبه سوم کشاورزی و منابع طبیعی

زهرا غفاری، زینب افتخاری طرقی رتبه سوم علوم زیستی

سیده فرناز جلال زاده رتبه اول هنر

آریا سیاوش پور رتبه دوم هنر

عارفه پیروزی رتبه دوم هنر

علیرضا ناظمیان رتبه دوم هنر

محمدسجاد عبدالوندی رتبه سوم هنر

محمدحسین عوض پور رتبه سوم هنر

ابوالفضل حمامی مایان رتبه اول زبان و ادبیات فارسی

صالح رحیمی بافقی رتبه اول زبان و ادبیات فارسی

بیتا شمشیری رتبه دوم زبان و ادبیات فارسی

پردیس مقدسی رتبه دوم ادبیات

امین صمدی رتبه دوم زبان و ادبیات فارسی

بهار رهنما عراقی رتبه سوم زبان و ادبیات فارسی

مجید صالحی رتبه سوم زبان و ادبیات فارسی

حسین لوجه رتبه سوم زبان و ادبیات فارسی

محمدمهدی حاجی غلام سریزدی رتبه سوم علوم اجتماعی و روان شناسی

محمد سالاری، علیرضا صالحی رتبه سوم علوم اجتماعی و روان شناسی

نصیر زارع سلماسی، نسیم زارع سلماسی رتبه سوم شیمی

منبع مهر