بسیج سرمایه ملی ایران است
بسیج سرمایه ملی ایران است

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پیامی توئیتری بسیج را سرمایه ملی ایران دانست.  سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پیامی توئیتری بسیج را سرمایه ملی ایران دانست. وی نوشت:  بسیج رسانه ملی ایران است. در صلح و در دفاع. این ذخیره ماندگار را فرهنگ‌اندیش، مردمی و جهادی نگاه داریم و در طوفان […]

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پیامی توئیتری بسیج را سرمایه ملی ایران دانست.

 سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پیامی توئیتری بسیج را سرمایه ملی ایران دانست.

وی نوشت:  بسیج رسانه ملی ایران است. در صلح و در دفاع. این ذخیره ماندگار را فرهنگ‌اندیش، مردمی و جهادی نگاه داریم و در طوفان سیاست‌زدگی زمین‌گیرش نکنیم.