بلعیده شدن یک سیاره رصد شد
بلعیده شدن یک سیاره رصد شد

محققان برای نخستین بار ستاره ای جوان را رصد کردند که مشغول بلع یک سیاره است. این ستاره در فاصله ۴۵۰ سال نوری زمین قرار دارد. احتمال دارد  فضانوردان  از نزدیک ستاره ای رد شده باشند که مشغول بلع یک سیاره کوچک بوده است! تلسکوپ فضایی ناسا سال گذشته متوجه شد ستاره ای کمی عجیب به نظر […]

محققان برای نخستین بار ستاره ای جوان را رصد کردند که مشغول بلع یک سیاره است. این ستاره در فاصله ۴۵۰ سال نوری زمین قرار دارد.

احتمال دارد  فضانوردان  از نزدیک ستاره ای رد شده باشند که مشغول بلع یک سیاره کوچک بوده است!

تلسکوپ فضایی ناسا سال گذشته متوجه شد ستاره ای کمی عجیب به نظر می رسد. رصد خانه Chandra X-Ray متوجه افزایش ۳۰ برابری آهن در لبه یک ستاره ۱۰ میلیون ساله شد. علاوه بر آن از نور ستاره نیز کاسته شده بود.

هانس موریتز گونتر  پژوهشگر مرکز تحقیقات فیزیک اختر شناسی و فضایی کاولی(متعلق به دانشگاهMIT) می گوید: مدت هاست که شبیه سازی های رایانه ای پیش بینی کرده بودند سیارات ممکن است طعمه ستاره های جوان شوند. اما تابه حال این فرایند مشاهده نشده بود. اگر تعبیر ما از اطلاعات درست باشد، این نخستین باری است که به طور مستقیم شاهد بلع یک سیاره توسط ستاره جوان هستیم.

ستاره شناسان  دهه های متوالی است که این ستاره جوان را رصد می کنند. ستاره جوان در صورت فلکی Taurus قرار دارد. هنگامیکه محققان در سال ۲۰۱۵ آن را رصد کردند سطح آهن ستاره به این اندازه بالا نبود.

ستاره مذکور RW AUR نام دارد و ۴۵۰ سال نوری با زمین فاصله دارد.