بهانه ای برای عرضه نشدن خودروهای وارداتی با ”قیمت قطعی” پذیرفته نیست
بهانه ای برای عرضه نشدن خودروهای وارداتی با ”قیمت قطعی” پذیرفته نیست
شورای رقابت در جلسه امروز (سه‌شنبه دوم آبان ماه) خود به منظور تسهیل و تسریع در فرآیند واردات خودروها، براساس یکی از پایه‌های دستورالعمل ۵۴٣ مصوب کرد که قیمت کلیه خودروهای وارداتی براساس ضوابط قیمت‌گذاری کالاهای وارداتی (مصوب سازمان حمایت) محاسبه و ابلاغ شود؛ بر این‌ اساس شورای رقابت تاکید دارد که هیچگونه تعلل و بهانه‌ای برای عرضه خودروهای وارداتی وجود ندارد؛ بنابراین خودروها بایستی با «قیمت قطعی» در کوتاه‌ترین زمان ممکن تحویل شود.

شورای رقابت در جلسه امروز (سه‌شنبه دوم آبان ماه) خود به منظور تسهیل و تسریع در فرآیند واردات خودروها، براساس یکی از پایه‌های دستورالعمل ۵۴٣ مصوب کرد که قیمت کلیه خودروهای وارداتی براساس ضوابط قیمت‌گذاری کالاهای وارداتی (مصوب سازمان حمایت) محاسبه و ابلاغ شود؛ بر این‌ اساس شورای رقابت تاکید دارد که هیچگونه تعلل و بهانه‌ای برای عرضه خودروهای وارداتی وجود ندارد؛ بنابراین خودروها بایستی با «قیمت قطعی» در کوتاه‌ترین زمان ممکن تحویل شود.

سپهر دادجوی توکلی ضمن اعلام این خبر اختصاصی به ایسنا، تصریح کرد: شورای رقابت در جلسه ۶١۴ خود،   به منظور تسهیل و تسریع در فرآیند واردات خودرو، براساس یکی از پایه‌های دستورالعمل۵۴۳ که تاکید بر ضرورت واردات حداکثری برای تنظیم بازار خودرو دارد، امشب (امروز سه‌شنبه دوم آبان ماه) مصوب کرد که ذیل بند ٣-١ دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری، تبصره ٢ اضافه شود.

مدیر روابط عمومی شورای رقابت خاطرنشان کرد: تبصره ۲ بر این موضوع اشاره دارد که قیمت کلیه خودروهای وارداتی براساس ضوابط قیمت‌گذاری کالاهای وارداتی، مصوب هیأت تعیین و تصویب قیمت‌ها توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، محاسبه و ابلاغ شود.

وی افزود: بر این اساس، هیچگونه تعلل و بهانه‌ای برای عرضه خودروهای وارداتی وجود نخواهد داشت و این خودروها بایستی در کوتاهترین زمان ممکن برای متقاضیان با قیمت قطعی عرضه شود.  

این مقام مسئول بر نظارت کامل شورای رقابت بر این فرآیند تاکید کرده و گفت: شورای رقابت بر تمامی این فرآیند همچنان نظارت خود را حفظ خواهد کرد.