افزایش بودجه دیپلماسی فرهنگی فرانسه
افزایش بودجه دیپلماسی فرهنگی فرانسه

فرانسه بودجه بخش دیپلماسی فرهنگی خود را برای سال جاری میلادی به ۷۱۷.۵۱ میلیون یورو افزایش داد که حدود ۲۹ درصد رشد را نسبت به سال قبل نشان می‌دهد.سنای فرانسه بخش‌هایی از گزارش بودجه سال ۲۰۱۸ مربوط به حوزه فرهنگ و سیاست‌های فرهنگی و تاثیرگذاری این کشور در عرصه بین‌المللی را روی سایت خود قرار […]

فرانسه بودجه بخش دیپلماسی فرهنگی خود را برای سال جاری میلادی به ۷۱۷.۵۱ میلیون یورو افزایش داد که حدود ۲۹ درصد رشد را نسبت به سال قبل نشان می‌دهد.سنای فرانسه بخش‌هایی از گزارش بودجه سال ۲۰۱۸ مربوط به حوزه فرهنگ و سیاست‌های فرهنگی و تاثیرگذاری این کشور در عرصه بین‌المللی را روی سایت خود قرار داده است.

در بخش‌هایی از این گزارش آمده است که بودجه کل وزارت اروپایی و خارجه فرانسه در سال ۲۰۱۸ بالغ بر ۷۴ میلیارد یورو است که نسبت به بودجه سال میلادی ۲۰۱۷ با ۲ درصد افزایش روبرو بوده است.

اما آنچه که در این متن جالب است، بخش مربوط به اقدامات فرانسه در ورای مرزهای این کشور است که تحت عنوان دیپلماسی فرهنگی و تاثیرگذاری فرانسه آمده که برای این بخش ۱۸۵ برنامه و اعتباری معادل ۷۱۷.۵۱ میلیون یورو (حدود ۲۹ درصد افزایش نسبت به سال قبل) در نظر گرفته شده است.

برخی برنامه‌هایی که در این اعتبار دیده شده، موضوعاتی مانند آموزش زبان فرانسه در خارج (با همکاری آژانس آموزش فرانسه در خارج)، یا اقدامات شبکه فرهنگی فرانسه در خارج (مانند رایزنی این کشور) یا موسسه فرانسه یا کامپوس فرانسه و … است.

بر اساس همین گزارش که رایزنی فرهنگی ایران در فرانسه آن را ترجمه کرده و برای انتشار در اختیار مهر قرار داده است، اقدامات این کشور در بخش گردشگری نیز در لیست این برنامه‌ها دیده شده است.

سه هدف مهمی که در این برنامه دیده شده، عبارت است از: تقویت نفوذ فرهنگی فرانسه در اروپا و سایر نقاط جهان (به ویژه گسترش زبان فرانسه)، تقویت مناسبات بین‌المللی فرانسه (به ویژه از طریق توسعه فرصت‌های دانشگاهی و حمایت از گردشگری) و بهبود مدیریت منابع و اعتبارات یا به تعبیری پویایی منابع خارجی با هدف کمک به اعتبارات دولتی.

بدین ترتیب در این برنامه استراتژی دیپلماسی جامع فرانسه با هدف تقویت نفوذ و گسترش اعتبار فرانسه در عرصه بین‌المللی معرفی شده است تا فرانسه کماکان بتواند به عنوان یک شاخص در بحث ارزش‌های جهانِی، صلح، حمایت و توازن جهانی باقی بماند.