بودجه شرکت‌های دولتی به صورت دقیق بررسی می‌شود
بودجه شرکت‌های دولتی به صورت دقیق بررسی می‌شود

عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۹۸ گفت: امسال به دنبال این هستیم که ردیف‌ها و بودجه شرکت‌های دولتی را مورد بررسی دقیق قرار دهیم. به گزارش واحد سیاسی خبرگزاری صبح اقتصاد احمد امیرآبادی‌فراهانی عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۹۸ درباره بررسی بودجه ۹۸ در مجلس،گفت:امسال در کمیسیون تلفیق به دنبال این هستیم که به ردیف‌ها و بودجه شرکت‌های دولتی هم توجه […]

عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۹۸ گفت: امسال به دنبال این هستیم که ردیف‌ها و بودجه شرکت‌های دولتی را مورد بررسی دقیق قرار دهیم.

به گزارش واحد سیاسی خبرگزاری صبح اقتصاد احمد امیرآبادی‌فراهانی عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۹۸ درباره بررسی بودجه ۹۸ در مجلس،گفت:امسال در کمیسیون تلفیق به دنبال این هستیم که به ردیف‌ها و بودجه شرکت‌های دولتی هم توجه ویژه کنیم.

وی ادامه داد:  هر سال کمیسیون تلفیق بودجه، صرفا سرگرم تصویب تبصره‌ها می‌شود، در حالی که دو سوم بودجه کشور، بودجه شرکت‌ها و یک سوم آن در ردیف‌ها است.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۹۸ خاطرنشان کرد: متاسفانه سال‌های قبل آن طور که باید و شاید این موارد مورد بررسی قرار نمی‌گرفت که امیدواریم این بار در کمیسیون تلفیق، رسیدگی به بودجه شرکت‌ها و ردیف‌های بودجه بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

امیرآبادی‌فراهانی تصریح کرد: بنده در این باره با برخی از اعضای کمیسیون تلفیق بودجه ۹۸ صحبت کردم که نظر آنان هم در این باره مثبت است و خواهان ورود به جزئیات بودجه شرکت‌های دولتی و ردیف‌ها هستند./مهر