تاثیر رویکرد نگاه راهبردی به شرق در مذاکرات وین
تاثیر رویکرد نگاه راهبردی به شرق در مذاکرات وین
آغاز دور جدید مذاکرات ایران با ۱+۴ که با استقرار دولت سیزدهم همراه شد، ضمن تغییر تیم مذاکره‌کننده، از نقطه‌نظر مولفه‌های سیاسی و راهبردی اثرگذار بر مذاکرات نیز دست‌خوش تحول و نوآوری شد.

آغاز دور جدید مذاکرات ایران با ۱+۴ که با استقرار دولت سیزدهم همراه شد، ضمن تغییر تیم مذاکره‌کننده، از نقطه‌نظر مولفه‌های سیاسی و راهبردی اثرگذار بر مذاکرات نیز دست‌خوش تحول و نوآوری شد.

به گزارش صبح اقتصاد، به نقل از نورنیوز، تغییر اولویت‌های روابط خارجی و افزایش قابل توجه ارتباط با همسایگان و قدرت‌های منطقه‌ای به ویژه روسیه، چین و هند از جمله ویژگی‌های قابل ملاحظه‌ دولت سیزدهم در بخش روابط خارجی است‌.

رویکرد نگاه به شرق در سازماندهی جدید ظرفیت‌ها و فرصت‌های قابل فعال‌سازی برای پیشبرد مذاکرات، یکی از شاخص‌های مهم تمایز دولت سیزدهم با دولت‌های قبلی در حوزه سیاست خارجی یاد کرد.

اثرات تغییر رویکرد ایجاد شده خیلی سریع در کارگروه‌های مختلف کارشناسی و جلسات مسئولین هیئت‌های شرکت‌کننده در مذاکرات بروز و ظهور پیدا کرد و نتایج تعیین‌کننده‌ای به دنبال داشت.

این تغییر رویکرد ضمن آنکه هماهنگی و انسجام قابل توجهی را میان هیئت‌های ایران، روسیه و چین ایجاد کرده موجب شده که هیئت‌های اروپایی احساس کنند به شهروند درجه ۲ مذاکرات تبدیل شده‌اند.

وجود اشتراکات جدی و راهبردی میان تهران، پکن و مسکو در موضوع مخالفت با استفاده غیر قانونی از ابزار تحریم، فضای یکپارچه‌ای را در برابر سخت‌گیری‌های غیر منطقی طرف غربی شکل داده است.

ایران با درک ملاحظات روسیه و چین در موضوع عدم اشاعه، همچون گذشته آماده برداشتن گام‌های اطمینان‌ساز در این زمینه است، اما اجازه نخواهد داد که غرب با حفظ ساختار تحریم‌ها، ایجاد محدودیت در فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای را به ایران تحمیل کند.

در همین راستا اخبار رسیده به «نورنیوز» حاکی است؛ در چارچوب پایه‌گذاری روابطی نوین میان ایران با روسیه و چین، بزودی رئیس جمهور و وزیر امور خارجه بصورت جداگانه به مسکو و پکن سفر خواهند کرد.

در میانه مذاکرات وین و با توجه به همسویی مواضع اصلی سه کشور در فرآیند گفتگوهای جاری، انجام این سفرها در ابعاد سیاسی، امنیتی و اقتصادی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است