تامین ۱ میلیارد دلار ارز برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی از ابتدای سال
تامین ۱ میلیارد دلار ارز برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی از ابتدای سال

بر اساس بررسیهای انجام شده نزدیک به یک میلیارد دلار ارز برای واردات دارو و تجیهزات پزشکی تامین شده و از این حیث کشور در وضعیت مناسبی قرار دارد. بر اساس یک گزارش اولیه حدود یک میلیارد دلار ارز برای واردات انواع اقلام دارویی تخصیص پیدا کرده است. جدول زیر نشان می‌دهد از ۲۱ فروردین […]

بر اساس بررسیهای انجام شده نزدیک به یک میلیارد دلار ارز برای واردات دارو و تجیهزات پزشکی تامین شده و از این حیث کشور در وضعیت مناسبی قرار دارد.

بر اساس یک گزارش اولیه حدود یک میلیارد دلار ارز برای واردات انواع اقلام دارویی تخصیص پیدا کرده است. جدول زیر نشان می‌دهد از ۲۱ فروردین ماه تا نیمه تیر ماه سال جاری از دو روش سامانه نیما و سیستم بانکی ارز لازم به واردات دارو تخصیص پیدا کرده است.

برای واردات تجهیزات پزشکی ۴۶۰ میلیون دلار از طریق سیستم بانکی و ۷۲ میلیون دلار از طریق سامانه نیما و ارز پتروشیمی و فولاد تامین شده است.

همچنین برای واردات داروهای ساخته شده رقمی نزدیک به ۲۵۰ میلیون دلار از طریق سیستم بانکی و سامانه نیما ارز تامین شده است. برای واردات مواد اولیه دارو نیز رقمی نزدیک به ۱۴۸ میلیون دلار از طریق سیستم بانکی تامین شده است.