تخصیص ارز اربعین در دستور کار شبکه بانکی
تخصیص ارز اربعین در دستور کار شبکه بانکی
بانک مرکزی تخصیص ارز اربعین زائران را در دستور کار خود قرار داده است که به زودی جزئیات آن اعلام خواهد شد.

بانک مرکزی تخصیص ارز اربعین زائران را در دستور کار خود قرار داده است که به زودی جزئیات آن اعلام خواهد شد.

به گزارش صبح اقتصاد بانک مرکزی موضوع تخصیص ارز اربعین را در دستور کار قرار داده است. همچنین کارگروه مشخصی برای بررسی و تصمیم گیری درباره تخصیص ارز اربعین تشکیل و جلسات متعددی در این زمینه برگزار شده است.

بر این اساس، مقرر شده تا در اسرع‌وقت مساله تامین ارز اربعین زوار در دستور کار شبکه بانکی قرار بگیرد و از طریق نظام بانکی موضوع تخصیص ارز اربعین به سرعت در دستور کار قرار گیرد.

  • منبع خبر : ایسنا