تدوین منشور حریم پایتخت
تدوین منشور حریم پایتخت
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری تهران از تدوین منشور کلی حریم تهران با همکاری شهرداری تهران خبر داد و افزود: با هدف تعریف مکانیزم اداره حریم در استان تهران پیشنهاد تشکیل اداره کل حریم استانداری تهران ارائه شده است.

به گزارش واحد اجتماعی خبرگزاری صبح اقتصاد محمد تقی‌زاده گفت: برای ساماندهی وضعیت فعلی حریم تهران جلسه ای با مدیرکل حریم شهر تهران برگزار شد و به تفاهم های اولیه دست پیدا کردیم تا در قالب منشوری امور موجود در حریم را تنظیم کنیم و از این طریق چارچوب کلی موضوع حریم و میزان مداخله شهرداری در حریم مشخص شود.”تدوین منشور حریم پایتخت”

وی افزود: برای مثال در روستای «وردیج» با شهرداری تهران در نحوه مداخله در حریم مشکلاتی ایجاد شد؛ اگر چه این روستا در حریم شهر تهران است و شهرداری باید برابر قانون نظارت و کنترل داشته باشد اما نحوه مواجه فعلی شهرداری تهران را قبول نداریم.

به گفته تقی زاده، قانون عنوان کرده که در حریم شهر، روستا می‌تواند شکل بگیرد و دهیار داشته باشد و بر اساس ضوابط موجود به مردم خدمات ارائه کند در حالی که شهرداری اعتقاد دارد در مجموعه روستاهای بخش «کن» نحوه مداخله شهرداری براساس قوانین و مقررات برایشان تبیین شده نیست؛ بر همین اساس جلساتی برگزار خواهد شد تا چارچوب کلی برای این مبحث تدوین شود و به طور دقیق نحوه مداخله و تعامل شهرداری تهران و همچنین سایر شهرداری ها در حرایم موجود در شهرستان‌های استان تهران تعیین شود.

پیشنهاد تشکیل اداره کل حریم استانداری تهران

معاون استاندار تهران در بخش دیگری از صحبت های خود از پیشنهاد تشکیل اداره کل حریم استانداری تهران برای حل مسائل موجود در حریم های موجود در شهرستانهای استان خبر داد و افزود: موضوع حریم در استان تهران تنها مربوط به تهران نیست، بلکه در حریم اسلامشهر و احمداباد مستوفی نیز اختلافاتی وجود دارد، در پیشوا و ورامین نیز مشکلاتی وجود دارد.

وی خاطرنشان کرد: در حقیقت نحوه کنترل حریم باید مورد توجه قرار گیرد برای مثال «فرون اباد« در استان تهران حدود ۱۳۰ هکتار مساحت دارد و نزدیک به ۲۰۰۰ هکتار حریم که این موضوع مخاطراتی به همراه دارد از سوی دیگر در «احمداباد مستوفی» که نزدیک به ۱۵۰ هکتار مساحت دارد حریم ۲۰۰۰ هکتاری برای خود پیشنهاد داده است لذا باید مکانیزم اداره حریم تعریف شود و در این مسیر پیشنهاد تشکیل اداره کل حریم استانداری تهران ارائه شده است.

  • منبع خبر : ایسنا