ترامپ مرتکب جنایتی شده که سال ها گریبان امریکا را می گیرد
ترامپ مرتکب جنایتی شده که سال ها گریبان امریکا را می گیرد
۱۳ دی ماه روز آغاز خروج امریکا از منطقه غرب اسیا خواهد بود

ترامپ مرتکب جنایتی شده که سال ها گریبان امریکا را می گیرد

۱۳ دی ماه روز آغاز خروج امریکا از منطقه غرب اسیا خواهد بود

فواد ایزدی کارشناس مسائل بین الملل و امریکا در گفتگو با خبرنگار “صبح اقتصاد” درباره ترور شهید سردار سپهبد قاسم سلیمانی توسط امریکا گفت: کاری که ترامپ انجام داده همانند مابقی کارهایش در این ماه های اخیر یک دید انتخاباتی دارد و می خواهد بگوید یک سری کارهایی انجام می دهم که بقیه جرئت انجامش را ندارند.

او بیان کرد: در چند روز گذشته موج عظیم مردمی و نخبگی در آمریکا علیه این اقدام ترامپ صورت گرفته است و در نهایت ترامپ نه تنها به هدف خود که ایجاد محبوبیت برای خود بوده نرسیده است بلکه بسیاری را نگران کرده که این فرد به صورت غیرحرفه ای می خواهد درگیری نظامی ایجاد کند و کارهایی انجام بدهد که منجر به اتفاقات بدی شود از این جهت فشار روی ترامپ زیاد است .

ایزدی تصریح کرد: ترامپ فردی بود که می گفت اوباما و کلینتون داعش را ایجاد کردند که حتی یک خبرنگار از او پرسید اینکه شما می گویی که تاسیس کردند به این معنا است که سیاست های این افراد منجر به تاسیس داعش شده است ؟ ترامپ در پاسخ به او گفت: نه خودشان داعش را تاسیس کردند و حالا این فرد دو نفر از ارشدترین فرماندهان مبارزه باتروریست، سردار قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس را ترور می کند، ترامپ قطعا نمی تواند این تناقضات را تا آبان ماه دیگر که انتخابات ریاست جمهوری امریکا است حل کند و مرتکب جنایتی شده که سال ها گریبان آمریکا را می گیرد و در نهایت ۱۳ دی ماه روز آغاز خروج آمریکا از منطقه غرب آسیا خواهد بود.

گفتگو: سارا صفری