تصویب قطعنامه افزایش ارسال کمک‌های بشردوستانه به غزه در شورای امنیت
تصویب قطعنامه افزایش ارسال کمک‌های بشردوستانه به غزه در شورای امنیت
شورای امنیت سازمان ملل به قطعنامه ۲۷۲۲ که خواستار افزایش ارسال کمک‌های بشردوستانه به غزه است، رأی مثبت داد.

شورای امنیت سازمان ملل به قطعنامه ۲۷۲۲ که خواستار افزایش ارسال کمک‌های بشردوستانه به غزه است، رأی مثبت داد.

به گزارش ایسنا، سرانجام، قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد که خواستار «افزایش ارسال کمک‌ها به غزه به منظور کاهش خطر قحطی» بود، تصویب شد.

شورای امنیت سازمان ملل شامگاه جمعه به قطعنامه‌ای که خواستار افزایش فوری ارسال کمک‌های انسان دوستانه به غزه است، رأی مثبت داد.

۱۳ عضو شورای امنیت به این قطعنامه رأی مثبت و روسیه و آمریکا به آن رأی ممتنع دادند.

پیش‌نویس اولیه قطعنامه پیشنهادی امارات درباره «آتش‌بش بشردوستانه در غزه» قرار بود در طول هفته گذشته به رأی گذاشته شود اما با تهدید آمریکا به وتو، به تعویق افتاد و این تصویب در واقع نسخه تعدیل‌شده آن است.

نسخه اولیه پیش‌نویس قطعنامه پیشنهادی امارات خواستار پایان دادن سریع به درگیری‌ها در غزه بود که در این نسخه، حذف شده است.

«واسیلی نبنزیا» نماینده روسیه در سازمان ملل در جلسه امشب پیشنهاد اضافه‌شدن متممی با عنوان «تعلیق خصومت‌ها» در غزه را ارئه کرد که توسط آمریکا وتو شد.