تصویر سوختن دوربین ناسا هنگام پرتاب موشک به فضا
تصویر سوختن دوربین ناسا هنگام پرتاب موشک به فضا

دوربین یکی از عکاسان ناسا هنگام تصویربرداری از عملیات پرتاب موشک اسپیس ایکس به مدار زمین، دچار آتش سوزی شد و سوخت. دهمین پرتاب موشک اسپیس یکس بدون هیچ مشکلی انجام داد. در این عملیات یک موشک بازیافتی فالکون ۹ همراه ۵ ماهواره ایریدیوم به مدار زمین فرستاده شد. اما جالب آنکه در این فرایند […]

دوربین یکی از عکاسان ناسا هنگام تصویربرداری از عملیات پرتاب موشک اسپیس ایکس به مدار زمین، دچار آتش سوزی شد و سوخت.

دهمین پرتاب موشک اسپیس یکس بدون هیچ مشکلی انجام داد. در این عملیات یک موشک بازیافتی فالکون ۹ همراه ۵ ماهواره ایریدیوم به مدار زمین فرستاده شد. اما جالب آنکه در این فرایند دوربین ۳۵۰۰ دلاری بیل اینگالز، عکاس ناسا نیز ذوب شد!

اینگالز دوربینی را از راه دور تنظیم کرده بود تا از زمان پرتاب عکاسی کند اما به دلیل یک آتش سوزی کوچک این دوربین ذوب شد.

جالب آنکه این دوربین تاآخرین لحظه قبل از نابودی مشغول عکاسی بود.

اینگالز در حساب کاربری فیس بوک خود توضیح داد که دوربین به سکوی پرتاب نزدیک نبوده اما به دلیل یک آتش سوزی کوچک در جنگل، سوخت.

البته آتش سوزی های این چنین هنگام پرتاب موشک پدیده چندان عجیبی نیست. این آتش سوزی نیز خاموش شد.

 این آخرین تصویر واضحی است که دوربین قبل از سوختن، آن را ثبت کرده است.