تعداد شعب داخلی شبکه بانکی در پایان خرداد ماه ۹۷ کاهش یافت
تعداد شعب داخلی شبکه بانکی در پایان خرداد ماه ۹۷ کاهش یافت

تعداد کل شعب داخل کشور شبکه بانکی در پایان خرداد ماه ۱۳۹۷ نسبت به پایان اسفند ماه  ۱۳۹۶، ۰.۶ درصد کاهش یافت.  تعداد کل شعب داخل کشور شبکه بانکی در پایان خرداد ماه ۱۳۹۷، به  ۲۰۵۹۸  شعبه ‌رسید. بر این اساس و در پایان خرداد ماه ۱۳۹۷، تعداد شعب بانک های دولتی ۸۶۸۱ شعبه ( […]

تعداد کل شعب داخل کشور شبکه بانکی در پایان خرداد ماه ۱۳۹۷ نسبت به پایان اسفند ماه  ۱۳۹۶، ۰.۶ درصد کاهش یافت.

 تعداد کل شعب داخل کشور شبکه بانکی در پایان خرداد ماه ۱۳۹۷، به  ۲۰۵۹۸  شعبه ‌رسید.

بر این اساس و در پایان خرداد ماه ۱۳۹۷، تعداد شعب بانک های دولتی ۸۶۸۱ شعبه ( ۴۲.۱ درصد) ، بانک های خصوصی شده ۶۴۶۱ شعبه ( ۳۱.۴ درصد) و بانک های خصوصی و موسسات اعتباری ۵۴۵۶ شعبه ( ۲۶.۵ درصد) است.

همچنین تعداد کل شعب ریالی ـ ارزی شبکه بانکی کشور بالغ بر ۳۷۸۷ شعبه، تعداد شعب شهری ۱۹۷۳۵ و شعب روستایی ۸۶۳ شعبه است.

بر اساس این گزارش تعداد شعب خارج از کشور شبکه بانکی تعداد ۴۸ شعبه و تعداد باجه های بانکی کشور در پایان خرداد ماه ۱۳۹۷ تعداد ۲۲۷۴  باجه است و۲۱۳ شعبه بانکی نیز در مناطق آزاد تجاری قرار دارند.

بررسی تعداد شعب داخل کشور بانک ها و موسسات اعتباری  به تفکیک استانی در پایان خرداد ماه سال ۱۳۹۷ نیز نشان می دهد که استان‌های تهران، اصفــهان و خراسان رضوی به ‌ترتیب با ۴۰۴۹، ۱۴۳۱ و ۱۳۱۸ شعبه دارای بیشترین تعداد شعب هستند.

گزارش فصلی «اطلاعات تعداد شعب بانک ها  و موسسات اعتباری» توسط اداره اطلاعات بانکی بانک مرکزی تهیه و در آن تعداد شعب  بانک ها و موسسات اعتباری به تفکیک گروه های بانکی و استانی اعلام می شود.