تغییر ساعت ترافیک نیمه سنگین تهران به ۵.۳۰ تا ۸.۳۰
تغییر ساعت ترافیک نیمه سنگین تهران به ۵.۳۰ تا ۸.۳۰

رئیس مرکز کنترل ترافیک پلیس راهور با اشاره به تغییر زمان ساعت کار ادارات گفت: در شرایط جدید شاهد ترافیک از ساعت ۵.۳۰ تا ۸.۳۰ هستیم.  سرهنگ محمد رازقی رئیس مرکز کنترل ترافیک پلیس راهور درباره وضعیت ترافیک شهر تهران در روز چهارشنبه گفت: با توجه به تغییر ساعت کاری ادارات حجم بار ترافیکی صبحگاهی […]

رئیس مرکز کنترل ترافیک پلیس راهور با اشاره به تغییر زمان ساعت کار ادارات گفت: در شرایط جدید شاهد ترافیک از ساعت ۵.۳۰ تا ۸.۳۰ هستیم.

 سرهنگ محمد رازقی رئیس مرکز کنترل ترافیک پلیس راهور درباره وضعیت ترافیک شهر تهران در روز چهارشنبه گفت: با توجه به تغییر ساعت کاری ادارات حجم بار ترافیکی صبحگاهی تهران به دو بخش تقسیم شده است. البته امروز وضعیت مناسب تری نسبت روز قبل داریم.

رازقی در این رابطه افزود: بخش اول بار ترافیک صبحگاهی از ساعت ۵:۳۰ تا ۶:۳۰ است که مربوط به تردد کارکنان ادارات است و بخش دوم نیز از ساعت ٧/٣٠ الی ٨/٣٠است که مربوط به تردد سایر صنوف و بازاریان است.

وی افزود: البته بار ترافیکی عصر هم از ساعت ١٣ آغاز وتا ١۴/٣٠ ادامه دارد و به شکل معمول هم از ساعت ١٧ دارای بار مرسوم عصر گاهی هستیم.توصیه پلیس استفاده از حمل و نقل و عمومی  است که قطعا به تسهیل عبور و مرور  و روان سازی ترافیک شهر کمک شایان دارد.