تهران شهر فناوری می شود/ تاسیس کارخانه های نوآوری در سطح شهر
تهران شهر فناوری می شود/ تاسیس کارخانه های نوآوری در سطح شهر

معاون علمی و فناوری با بیان اینکه امسال شهر تهران را به عنوان شهر فناوری در دستور کار داریم، گفت: قرار است کارخانه های نوآوری در سطح شهر تهران افزایش یابد.  سورنا ستاری امروز در حاشیه افتتاح ایستگاه نوآوری شریف گفت: یکی از مناطقی که می تواند به عنوان ایستگاه نوآوری باشد، مناطق نزدیک دانشگاه […]

معاون علمی و فناوری با بیان اینکه امسال شهر تهران را به عنوان شهر فناوری در دستور کار داریم، گفت: قرار است کارخانه های نوآوری در سطح شهر تهران افزایش یابد.

 سورنا ستاری امروز در حاشیه افتتاح ایستگاه نوآوری شریف گفت: یکی از مناطقی که می تواند به عنوان ایستگاه نوآوری باشد، مناطق نزدیک دانشگاه شریف است که راه اندازی ایستگاه نوآوری شریف به صورت پایلوت یکی از اقدامات برای توسعه نوآوری محسوب می شود.

وی با بیان اینکه این ایستگاه قابل رشد و توسعه خواهد بود، گفت: در حال حاضر ۴۵۰ شرکت دانش بنیان محدوده دانشگاه شریف قرار دارند. از این رو می توان این محیط را، محیط نوآوری در محدوده دانشگاه شریف دانست؛ این می تواند بستر جدی برای تمام شرکت های اطراف این دانشگاه محسوب شود.

وی افزود: ایستگاه نوآوری شریف ۴۰ هزار متر فضا برای استقرار استارت آپ ها و شرکت ها است تا بتوانند در مسیر فناوری حرکت کنند.

ستاری با بیان اینکه همچنین امروز کارخانه نوآوری افتتاح می شود، گفت: این کارخانه در حال توسعه و قرار بر این است که چنین کارخانه ای در سراسر شهر تهران افزایش یابد که توسعه آن بر اساس یک برنامه علمی پیش می رود.

وی تاکید کرد: راه اندازی کارخانه های نوآوری با سرمایه گذاری بخش خصوصی خواهد بود و قرار است شتاب دهنده های متعددی در این کارخانه ها توسعه پیدا کنند.

لزوم دریافت استانداردهای خاص برای صادرات محصولات دانش بنیان

ستاری با اشاره به مشکلات صادرات محصولات دانش بنیان گفت: صادرات محصولات دانش بنیان خیلی پیچیده تر از صادرات محصولات سنتی است و عمدتاً نیاز به استانداردهای خاصی دارد.

معاون علمی و فناوری خاطرنشان کرد: معمولاً شرکت های دانش بنیان با محیط هایی برای صادرات محصولات دانش بنیان آشنا نیستند از این رو در دو سال گذشته کریدور صادرات محصولات دانش بنیان را در معاونت علمی راه اندازی کردیم تا بتواند خدماتی به شرکت ها در راستای صادراتشان ارائه دهند.

وی تاکید کرد: امسال از لحاظ بودجه ای به کریدور صادرات توجه ویژه ای داشتیم.

ستاری با اشاره به میزان صادرات محصولات دانش بنیان سال گذشته خاطرنشان کرد: ۴۰۰ میلیون دلار میزان صادرات محصولات در سال گذشته بوده است که این آمار به غیر از حوزه آی تی و آی سی تی است.

وی تاکید کرد: ما آمار دقیقی از میزان صادرات حوزه آی تی و آی سی تی نداریم زیرا آنها حالت گمرکی ندارند و نمی توانیم در مدت زمان مشخصی آماری از صادراتشان به دست آوریم.

صادرات برخی شرکت های حوزه زیست فناوری به ۱۰ کشور

معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری با اشاره به پیشرفت شرکت های فعال حوزه زیست فناوری گفت: برخی از شرکت هایی که در این حوزه ها فعالیت می کنند، موفق شده اند به ۱۰ کشور محصولات خود را صادر کنند؛ عمدتاً محصولات این شرکت ها در حوزه های دارویی، تجهیزات پزشکی و غیره هستند.

وی با بیان اینکه در بحث صادرات حوزه نانو نیز تاکنون وضعیت خوبی داشته ایم، گفت: کریدور صادرات محصولات دانش بنیان معاونت علمی، هماهنگی هایی انجام می دهد تا شرکت های دانش بنیان بتوانند محصولات خود را صادر کنند.

وی با تاکید بر اینکه به واسطه کریدور صادرات با ۶۰ کشور تعاملات خوبی داشته ایم، گفت: این زیرساختها می تواند در آینده موثر واقع شود.

ستاری با بیان اینکه شرکت های دانش بنیان دولتی نیستند، گفت: ساختار فکری آنها از بخش خصوصی جدا است. در واقع این شرکت ها علم را به مرحله تجاری سازی می رسانند.

وی با اشاره به راه اندازی کارخانه نوآوری گفت: در زمینه راه اندازی چنین کارخانه هایی با شهرداری تهران همکاری داریم تا بتوانیم محیطی برای محققان، فناوران و مخترعان فراهم آوریم.