توقف صادرات برق به عراق علت‌های منطقی دارد
توقف صادرات برق به عراق علت‌های منطقی دارد

سخنگوی صنعت برق گفت: صحبت‌هایی که اخیرا در خصوص توقف صادرات برق به عراق از سوی ایران مطرح می‌شود، اساسا پایه و اساس درستی ندارد و علت اصلی این مساله تنها نیاز کشور در زمان پیک است. محمدرضا حقی‌ فام  با بیان اینکه در زمان پیک به دلیل افزایش مصرف داخل، برنامه‌ریزی برای صادرات صورت […]

سخنگوی صنعت برق گفت: صحبت‌هایی که اخیرا در خصوص توقف صادرات برق به عراق از سوی ایران مطرح می‌شود، اساسا پایه و اساس درستی ندارد و علت اصلی این مساله تنها نیاز کشور در زمان پیک است.

محمدرضا حقی‌ فام  با بیان اینکه در زمان پیک به دلیل افزایش مصرف داخل، برنامه‌ریزی برای صادرات صورت نمی‌گیرد، اظهار کرد: در حال حاضر ایران با کشورهای متفاوتی ارتباطات برقی دارد و این مزیت منطقه‌ای ما است که می‌توانیم به عنوان هاب انرژی در منطقه عمل کنیم.

وی افزود: در حال حاضر شرایط فعلی کشور اجازه نمی‌دهد که به هیچ کشوری صادرات برق داشته باشیم و مسائلی که گفته می‌شود از یک کشور برق را می‌گرفتیم و به کشور عراق صادر می‌کردیم، به هیچ عنوان صحت ندارد و باید صراحتا اعلام کرد که شرایط پیش آمده موجب شده به شایعات اخیر دامن زده شود.

سخنگوی صنعت برق با اشاره به برنامه تبادل برق در ایران گفت: در د نیا این مسئله رواج دارد که یک کشور در زمان نیاز، برق را وارد و در زمان دیگری برق را صادر کند. در ایران نیز این مسئله با کشورهای همسایه در حال رخ دادن است و اکنون که کشور نیازمند برق است، از کشورهای ارمنستان، ترکمنستان، آذربایجان تقاضای برق کرده‌ایم.

چندی پیش رضا اردکانیان وزیر نیرو در مورد توقف صادرات برق به عراق گفت: طبق توافقنامه عمل شد تا در شرایطی که نیاز شدیدی داریم، اولویت با تامین نیازهای داخل کشور باشد.