جایگاه «داوری و میانجی گری» در دستگاه قضایی
جایگاه «داوری و میانجی گری» در دستگاه قضایی
توسعه داوری و میانجیگری آرامش بیشتر جامعه و ارائه خدمات سریع‌تر و ارزان‌تر به مردم است.

توسعه داوری و میانجیگری آرامش بیشتر جامعه و ارائه خدمات سریع‌تر و ارزان‌تر به مردم است.

به گزارش صبح اقتصاد، فصل دوم سند تحول قضایی، قاعده‌ای برای شورای حل اختلاف گذاشته است تا از حکم به صلح، چرخش مأموریت دهد. استفاده حداکثری از جایگزین‌های رسیدگی‌ های قضائی مانند داوری و میانجی‌گری و مذاکره و سازش جزو مأموریت‌های مرکز توسعه حل اختلاف در سند تحول است که در دستور کار این مرکز قرار گرفت و برای آنها برنامه‌ریزی شد.

هدف این نبود که آمار پرونده‌های دادگستری کمتر شود بلکه هدف این بود که آرامش بیشتر جامعه و ارائه خدمات سریع‌تر و ارزان‌تر به مردم برسد که در این زمینه باید داوری و میانجی‌گری توسعه می یافت؛ البته اثر وضعی و مشخص آن خلوت‌تر شدن دادگاه‌ها است.

داوری و میانجی گری جزو نهادهای خصوصی است. برای هر کدام از این حوزه ها جذب آزمونی و غیرآزمونی برگزار می شود. حوزه داوری، عمومی و تخصصی و خانواده است. داوری عمومی ویژه کسانی است که دانش حقوقی دارند و از حداقل لیسانس و به بالاتر برخوردارند. در داوری تخصصی هم رشته های حقوقی و گرایش های روانشناسی وجود دارد.

ثبت نام در آزمون داوری و میانجی گری از تاریخ ۱۸ آبان ماه آغاز شد و در چندین نوبت و نهایتا تا ۷ دی ماه سال جاری تمدید شد.

در حوزه میانجی گری هم جذب آزمونی و غیرآزمونی وجود داشت. حوزه داوری مربوط به حقوق مدنی و خصوصی است اما میانجی گری در حوزه کیفری و قتل و ضرب و جرح و جرایم دیگر است. درصدی از جذب در مورد کسانی بود که سوابق حرفه ای مرتبط داشتند و غیرآزمونی بود که شامل  اعضای هیات علمی  با ۲۰ سال سابقه و  وکلا و قضات بازنشسته و برخی از اعضای شوراها بود. علاوه بر جذب آزمونی و غیرآزمونی، از موسسات داوری  هم جذب انجام می شد ولی باید در اداره ثبت شرکت ها ثبت شده باشند و گواهی فعالیت موثر از معاونت توسعه حل اختلاف استان داشته باشند.

افرادی برای شرکت در آزمون داوری و میانجی گری ممنوع بودند که عبارتند از قضات و کارمندان شاغل و  نیروهای نظامی و غیرنظامی تا زمانی که درشغل خودشان هستند.

آزمون‌های جذب همکاری داوری و میانجی‌گری و جذب نیروهای افتخاری شورای حل اختلاف  قرار بود ۲۶ آذرماه برگزار شود ولی با توجه به درخواست تعداد زیادی از داوطلبان آزمون‌های فوق‌الذکر مبنی بر تعویق زمان برگزاری آزمون به منظور ایجاد شرایط بهینه برای مطالعه بیشتر داوطلبان و به استناد مصوبه کمیسیون مشورتی مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه زمان برگزاری آزمون به اول بهمن‌ماه ۱۴۰۰ تغییر یافت.

نهایتا آزمون داوری و میانجیگری در سراسر کشور به جز برخی از استان‌های درگیر با سرما و بارش برف در روز جمعه اول بهمن ۱۴۰۰ برگزار شد.