جدا کردن یک مخمر پروبیوتیک از پوست انسان
جدا کردن یک مخمر پروبیوتیک از پوست انسان
پژوهشگران با بررسی نمونه‌های جداشده از پوست انسان، یک مخمر یافتند و در بررسی‌های اولیه، ویژگی‌های پروبیوتیکی آن را تایید کردند.

به گزارش صبح اقتصاد پژوهشگران با بررسی نمونه‌های جداشده از پوست انسان، یک مخمر یافتند و در بررسی‌های اولیه، ویژگی‌های پروبیوتیکی آن را تایید کردند.

به گزارش ایسنا، پروبیوتیک‌ها؛ میکروارگانیسم‌های زنده‌ای هستند که در صورت مصرف به میزان کافی، باعث سلامتی می‌شوند. در سال‌های اخیر استفاده از پروبیوتیک‌ها، به عنوان جایگزین روش‌های درمان آنتی‌بیوتیکی مطرح شده‌اند و به نظر می‌رسد استفاده از آن‌ها بتواند بسیاری از مشکلات ناشی از درمان و یا کنترل بیماری را برطرف کند.

یکی از انواع مهم پروبیوتیک‌ها مخمرها هستند که اثرات درمانی آن در التهاب و عفونت‌های دستگاه گوارش مشخص شده است. با توجه به این‌که، بر روی پوست انسان، جمعیت میکروبی متنوع و فراوانی ساکن است، پژوهشگران با نمونه‌برداری از پوست انسان، وجود مخمر با ویژگی‌های پروبیوتیکی را بر روی پوست بررسی کردند.

برای انجام این مطالعه، به طور تصادفی از پنج ناحیه از قسمت‌های مختلف پوست بدن انسان، سه بار نمونه‌برداری انجام شد و نمونه‌ها کشت داده شدند و سپس نمونه‌ها از نظر ویژگیهای ماکروسکوپی و میکروسکوپی و همچنین خاصیت پروبیوتیکی، مورد ارزیابی قرار گرفتند.

طبق مشاهدات پژوهشگران این تحقیق؛ از مجموعه میکروارگانیسم‌های جدا شده از پوست انسان، تنها یک کلونی از نظر ظاهری مشابه مخمر بود.

فعالیت آنزیم‌های خارج سلولی مانند لیپاز یکی از عوامل موثر در زنده‌مانی و نقش حفاظتی پروبیوتیک‌ها است، این آنزیم‌ها به‌ پروبیوتیک امکان استفاده از مواد مغذی بدن مانند روده را می‌دهد. بررسی فعالیت آنزیمی مخمر جدا شده از پوست انسان، نشان داد که این نمونه دارای فعالیت آنزیم‌های لیپاز، سیتراتاز و کاتالاز است.

به گفته پژوهشگران این تحقیق، تا کنون مخمرهای پروبیوتیک از منابع مختلفی مانند شیر، پنیر، دوغ، کفیر، ماست، میوه ها، سبزیجات، محتویات روده بز، ماهی، دستگاه گوارش اردک،  شکمبه گاو و پسماند کارخانجات مانند قند جداسازی شده‌اند؛ ولی تعداد گزارشات از مخمرهای پروبیوتیک جدا شده از منابع انسانی، محدود است.

در این تحقیق مخمر از پوست انسان جداسازی شد و مطالعات اولیه ویژگی‌های پروبیوتیکی این مخمر را تایید کرد. آزمایشات بیشتری بر روی ویژگی‌های این مخمر در حال انجام است.

با توجه به مطالعات انجام شده در مورد خواص مخمرهای پروبیوتیک، نتایج این تحقیق می‌تواند گامی برای بررسی‌های بعدی این مخمر در حفاظت از پوست و یا موارد دیگر باشد.

در انجام این تحقیق محدثه غفاری؛ پژوهشگر زیست فناوری میکروبی دانشگاه مراغه، فرشاد درویشی؛ استاد علوم زیستی دانشگاه الزهرا و سنبل ناظری از دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینای همدان، با یکدیگر مشارکت داشتند.

یافته‌های این مطالعه، بهار سال جاری به صورت مقاله علمی با عنوان «جداسازی مخمر با ویژگی‌های پروبیوتیکی از پوست انسان» در فصلنامه علمی پژوهشی دانشگاه الزهرا منتشر شده است.