جریانهای مقاومت در صورت حمله اسرائیل به لبنان یا غزه متحد می‌شوند
جریانهای مقاومت در صورت حمله اسرائیل به لبنان یا غزه متحد می‌شوند

دبیرکل جبهه دموکراتیک برای آزادی فلسطین در گفتگو با المیادین اعلام کرد این جبهه دیداری با دبیرکل حزب الله لبنان داشته و توافق شده جریان‌های مقاومت برای جنگ احتمالی با اسرائیل متحد شوند.  «نایف حواتمه» دبیرکل جبهه دموکراتیک برای آزادی فلسطین در گفتگو با شبکه المیادین اعلام کرد جبهه دموکراتیک آزادی فلسطین دیداری ۶ ساعته […]

دبیرکل جبهه دموکراتیک برای آزادی فلسطین در گفتگو با المیادین اعلام کرد این جبهه دیداری با دبیرکل حزب الله لبنان داشته و توافق شده جریان‌های مقاومت برای جنگ احتمالی با اسرائیل متحد شوند.

 «نایف حواتمه» دبیرکل جبهه دموکراتیک برای آزادی فلسطین در گفتگو با شبکه المیادین اعلام کرد جبهه دموکراتیک آزادی فلسطین دیداری ۶ ساعته با سید حسن نصر الله دبیرکل حزب الله لبنان داشته است.

وی تأکید کرد که در آن دیدار توافق شده تا در صورتی که اسرائیل جنگ تمام عیار خود علیه لبنان یا نوار غزه را به راه بیاندازد همه جریان های مقاومت که سلاح در دست دارند برای مقابله با اسرائیل وارد میدان شوند.

وی افزود که اگر اسرائیل به حزب الله حمله کند، جبهه دموکراتیک برای آزادی فلسطین برای مقابله با اسرائیل وارد عمل خواهد شد و در کنار حزب الله خواهد جنگید و اگر غزه مورد هدف قرار بگیردحزب الله برای دفاع از غزه وارد عمل خواهد شد.

حواتمه درباره کاهش توجه جهان عرب به پرونده فلسطین و مسأله فلسطین هم گفت که این مسأله قابل حل است و با اشاره به واکنش جهان به تصمیم «دونالد ترامپ » رئیس جمهور آمریکا به انتقال سفارت این کشور از تل آویو به قدس اشغالی گفت آمریکا در پی این تصمیم دچار انزوا در سطح جهان شده است.

وی با اشاره به تهدید های اسرائیل علیه نوار غزه و جنوب لبنان گفت این احتمال وجود دارد که اسرائیل جنگ چهارمی را علیه نوار غزه آغاز کند.

حواتمه با تأکید بر اینکه بعد از شکست اعراب در برابر اسرائیل، جنبش های مقاومت در فلسطین تشکیل شد تا در برابر رژیم اشغالگر قدس ایستادگی کند، گفت: ما به عنوان مادر مقاومت از  همه جریان های مقاومت که در فلسطین و کشورهای عربی برای مقابله با استبداد و فساد ایجاد می شوند حمایت می کنیم.