جزئیات نرخ پیشنهادی بلیت متروی پایتخت در سال ۹۷
جزئیات نرخ پیشنهادی بلیت متروی پایتخت در سال ۹۷

لایحه قیمت بلیت متروی شهر تهران در سال ۹۷ در کمیسیون حمل و نقل و عمران شورای شهر تهران بررسی شد.  بر اساس پیشنهاد شهرداری قیمت بلیت مترو در سال ۹۷ از ۸۰۰ تومان مصوب ۹۶ در صورت تصویب در صحن علنی شورای شهر تهران و تایید فرمانداری به هزار تومان افزایش خواهد یافت. همچنین […]

لایحه قیمت بلیت متروی شهر تهران در سال ۹۷ در کمیسیون حمل و نقل و عمران شورای شهر تهران بررسی شد.

 بر اساس پیشنهاد شهرداری قیمت بلیت مترو در سال ۹۷ از ۸۰۰ تومان مصوب ۹۶ در صورت تصویب در صحن علنی شورای شهر تهران و تایید فرمانداری به هزار تومان افزایش خواهد یافت.

همچنین پیشنهاد شهرداری برای بلیت تک سفره حومه به تهران که در سال ۹۶، ۸۰۰ تومان بود، ۱۵۰۰ تومان است.

در شرح لایحه پیشنهادی شهرداری تخفیفاتی برای سفر با مترو در ساعات غیرپیک پیش بینی شده است.

بر اساس محاسبات شهرداری، قیمت تمام شده بلیت مترو در سال ۹۷، ۲۲ هزار و ۷۰۰ ریال است که این رقم بدون احتساب استهلاک سرمایه و هزینه نگهداشت و تعمیرات دوره ای در نظر گرفته شده است.

همچنین به منظور تشویق شهروندان جهت استفاده از مترو در ساعات غیرپیک و در صورت آماده سازی بستر فنی خدمات در ساعات غیرپیک که روزهای عادی (از شروع زمان بهره برداری تا ساعت ۷ صبح، ساعت ۱۰ تا ۱۶ و از ساعت ۱۹ تا پایان ساعت بهره برداری) با ۱۵ درصد تخفیف و در روزهای تعطیل با ۳۰ درصد تخفیف نسبت به قیمت مصوب ارائه می شود.

بلیت های تک سفره:

ردیف

نوع بلیت

قیمت (ریال)

توضیحات

۱

تک سفره داخل شهری

۱۰.۰۰۰

بدون محدودیت طول سفر و زمان استفاده

۲

تک سفره حومه به تهران

۱۵.۰۰۰

بدون محدودیت طول سفر و زمان استفاده

۳

تک سفره فرودگاه امام خمینی (ره)

۶۰.۰۰۰

بدون محدودیت طول سفر و زمان است

مقایسه قیمت های مصوب سال ۱۳۹۶ با قیمت های پیشنهادی سال ۱۳۹۷ (فرودگاه امام خمینی (ره)):

ردیف

نوع بلیت

قیمت مصوب سال ۱۳۹۶

قیمت پیشنهادی سال ۱۳۹۷

درصد افزایش

۱

تک سفره

۶۰.۰۰۰

۶۰.۰۰۰

۰%

۲

کارت‌بلیت مبلغ دار

ناحیه ۱

تا ۲۰ کیلومتر

۶۰.۰۰۰

۳۰.۰۰۰

۵۰%-

۳

ناحیه ۲

۲۰ تا ۳۰ کیلومتر

۶۰.۰۰۰

۳۵.۰۰۰

۴۲%-

۴

ناحیه ۳

۳۰ تا ۴۰ کیلومتر

۶۰.۰۰۰

۴۰.۰۰۰

۳۳%-

۵

ناحیه ۴

۴۰ تا ۵۰ کیلومتر

۶۰.۰۰۰

۴۵.۰۰۰

۲۵%-

۶

ناحیه ۵

۵۰ تا ۶۰ کیلومتر

۶۰.۰۰۰

۵۰.۰۰۰

۱۷%-

۷

ناحیه ۶

۶۰ تا ۷۰ کیلومتر

۶۰.۰۰۰

۵۵.۰۰۰

۸%-

۸

ناحیه ۷

بیش از ۷۰ کیلومتر

۶۰.۰۰۰

۶۰.۰۰۰

۰%

مقایسه قیمت های مصوب سال ۱۳۹۶ با قیمت های پیشنهادی سال ۱۳۹۷ (داخل شهری):

ردیف

نوع بلیت

قیمت مصوب سال ۱۳۹۶

قیمت پیشنهادی سال ۱۳۹۷

درصد افزایش

۱

تک سفره (داخل شهری)

۸۰۰۰

۱۰.۰۰۰

۲۵%

۲

* تک سفره حومه به تهران

۱۵.۰۰۰

۸۸%

۳

کارت بلیت مبلغ دار

ناحیه ۱

تا ۳ کیلومتر

۳۳۶۰

۳.۳۶۵

۰%

۴

ناحیه ۲

۳ تا ۶ کیلومتر

۴.۴۵۵

۳۳%

۵

ناحیه ۳

۶ تا ۹ کیلومتر

۵.۳۵۵

۵۹%

۶

ناحیه ۴

۹ تا ۱۲ کیلومتر

۳۶۰۰

۶.۲۵۵

۷۴%

۷

ناحیه ۵

۱۲ تا ۱۶ کیلومتر

۶.۹۵۵

۹۳%

۸

ناحیه ۶

۱۶ تا ۲۰ کیلومتر

۷.۵۳۵

۱۰۹%

۹

ناحیه ۷

۲۰ تا ۲۴ کیلومتر

۴۱۰۰

۷.۹۴۵

۹۴%

۱۰

ناحیه ۸

۲۴ تا ۲۸ کیلومتر

۸.۲۳۵

۱۰۱%

۱۱

ناحیه ۹

۲۸ تا ۳۲ کیلومتر

۸.۶۴۵

۱۱۱%

۱۲

ناحیه ۱۰

۳۲ تا ۳۶ کیلومتر

۴۲۸۰

۹.۱۲۵

۱۱۳%

۱۳

ناحیه ۱۱

۳۶ تا ۴۰ کیلومتر

۹.۴۳۵

۱۲۰%

۱۴

ناحیه ۱۲

بیش از ۴۰ کیلومتر

۴۵۵۲

۹.۹۱۵

۱۱۸%

* تک سفره حومه به تهران مخصوص استفاده در ایستگاه های گلشهر، محمدشهر، کرج، البرز و گرمدره است.