جنگ سوریه رو به خاموشی است
جنگ سوریه رو به خاموشی است

وزیر دفاع آلمان در سخنانی در کنفرانس امنیتی منامه نشست چهارجانبه امروز استانبول را به نوعی احیای مجدد روند ژنو قلمداد کرد. «اورزلا فون در لاین» وزیر دفاع آلمان که امروز به منظور شرکت در نشست امنیتی منامه وارد بحرین شده در سخنانی به موضوعاتی مانند اوضاع سوریه، بحران مهاجرت و مبارزه با تروریسم پرداخت. […]

وزیر دفاع آلمان در سخنانی در کنفرانس امنیتی منامه نشست چهارجانبه امروز استانبول را به نوعی احیای مجدد روند ژنو قلمداد کرد.

«اورزلا فون در لاین» وزیر دفاع آلمان که امروز به منظور شرکت در نشست امنیتی منامه وارد بحرین شده در سخنانی به موضوعاتی مانند اوضاع سوریه، بحران مهاجرت و مبارزه با تروریسم پرداخت.

وزیر دفاع آلمان در خصوص اوضاع سوریه با بیان اینکه شعله های جنگ سوریه رو به خاموشی است، اظهار داشت: سوریه پس از اتمام جنگ به سرمایه زیادی برای بازسازی نیاز دارد، در حالی که گمان می رود دولت این کشور در تامین حتی بخشی از این هزینه مستاصل باشد.

وی با تاکید بر لزوم مشارکت جامعه بین الملل برای بازسازی سوریه خاطر نشان کرد: سوریه در کنار بازسازی به راهکارهای سیاسی برای پیشبرد گفتگوهای صلح در چارچوب سازمان ملل نیاز دارد.

فون در لاین در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به بحران مهاجرت گفت: مهاجرت حاشیه های بغرنج زیادی بدنبال دارد که از آن جمله می توان به قاچاق انسان اشاره کرد. دریای مدیترانه به گورستانی برای مهاجران غیرقانونی تبدیل شده و این تاسف آور است.

وزیر دفاع آلمان در ادامه با اشاره به اوضاع یمن خاطر نشان کرد: مردم یمن در رنج بسیار بسر می برند، بقول «جیمز ماتیس» وزیر دفاع آمریکا، اکنون زمان دیپلماسی است.