جهش ۵۷ درصدي توليد انرژي در بلوک سيکل­ ترکيبي نيروگاه نکا
جهش ۵۷ درصدي توليد انرژي در بلوک سيکل­ ترکيبي نيروگاه نکا
در سه ماهه نخست امسال حدود 357 ميليون و 835 هزار کيلو وات ساعت انرژي در مجموعه بلوک سيکل ­ترکيبي نيروگاه شهيدسليمي نکا توليد شد

ايسنا/مازندران در سه ماهه نخست امسال حدود ۳۵۷ ميليون و ۸۳۵ هزار کيلو وات ساعت انرژي در مجموعه بلوک سيکل ­ترکيبي نيروگاه شهيدسليمي نکا توليد شد. به گزارش روابط عمومي نيروگاه توليد برق شهيد سليمي نکا، “نوراله ادبي فيروزجائي” مديرعامل شرکت مديريت توليد برق نکا اظهار کرد: با در نظر گرفتن زمان تعميرات واحدهاي بلوک سيکل ترکيبي امسال و سال گذشته، انرژي توليد شده در اين ۳ ماه در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته بيش از ۵۷ درصد افزايش را نشان مي‌­دهد. وي افزود: در سه ماهه اول سال گذشته حدود ۲۲۷ ميليون و ۳۳۱ هزار و ۵۰۰ کيلو وات ساعت انرژي در مجموعه سيکل ­ترکيبي اين نيروگاه توليد شده بود. ادبي فيروزجايي تصريح کرد: بلوک سيکل ترکيبي نيروگاه شهيد سليمي نکا داراي دو واحد گازي با ظرفيت هرکدام ۱۳۷٫۶ مگاوات و يک واحد بخار با ظرفيت ۱۶۰ مگاوات است. قابل ذکر است، نيروگاه ‌شهيد سليمي ‌نکا، يکي‌ از مهمترين‌ سرمايه‌هاي‌ ملي‌ و از بزرگترين‌ نيروگاه‌هاي‌ کشور است. اين نيروگاه متشکل‌ از دو بخش‌ مستقل‌ بخاري‌ و سيکل‌ترکيبي بوده که در ساحل‌ درياي‌خزر و در ۲۵ کيلومتري‌ شمال‌ شهرستان ‌نکا قرار دارد. قدرت‌ نامي‌ اين‌ نيروگاه‌ ۲۲۱۴ مگاوات‌ مي‌باشد که‌ از چهار واحد بخاري هريک با قدرت نامي ۴۴۰ مگاوات، يک بلوک سيکل‌ترکيبي شامل دو واحد گازي هريک با قدرت نامي ۱۳۷/۶ مگاوات و يک واحد بخاري با قدرت نامي ۱۶۰ مگاوات و همچنين دو واحد توربين انبساطي با قدرت نامي هرکدام ۹/۴ مگاوات تشکيل شده است.