دریافت جوایز نوزدهمین جشن خانه سینما توسط فرهادی
دریافت جوایز نوزدهمین جشن خانه سینما توسط فرهادی

پیام تصویری اصغر #فرهادی به جشن خانه سینما: ▪️متاسفم که امشب پیش شما نیستم و از همه برگزارکنندگان تشکر و می کنم و امیدوارم این رقابت باعث نزدیکی سینماگران شود و از پرویز یشایایی برای زحمتی که برای برگزاری جشن کشیده است تشکر می‌کنم. ▪️اصغر فرهادی بعد از نعمت‌الله پیشتاز دریافت جوایز نوزدهمین جشن خانه […]

فرهادی

پیام تصویری اصغر #فرهادی به جشن خانه سینما: ▪️متاسفم که امشب پیش شما نیستم و از همه برگزارکنندگان تشکر و می کنم و امیدوارم این رقابت باعث نزدیکی سینماگران شود و از پرویز یشایایی برای زحمتی که برای برگزاری جشن کشیده است تشکر می‌کنم. ▪️اصغر فرهادی بعد از نعمت‌الله پیشتاز دریافت جوایز نوزدهمین جشن خانه #سینما شد.