حزب الله لبنان: خواهان جنگ نیستیم اما برای آن آماده‌ایم
حزب الله لبنان: خواهان جنگ نیستیم اما برای آن آماده‌ایم
حزب الله لبنان اعلام کرد که این حزب خواهان جنگ نیست اما برای آن آماه است.

حزب الله لبنان اعلام کرد که این حزب خواهان جنگ نیست اما برای آن آماه است.

به گزارش صبح اقتصاد، محمد رعد، رئیس فراکسیون “وفاداری به مقاومت” در پارلمان لبنان در مصاحبه با العهد خطاب به اسرائیل گفت: گاز در منطقه اقتصادی حق ماست و ما بیش از تمام جهان به این سزاوارتر هستیم که حقمان را درباره آب‌ها و گازمان بگیریم.

وی افزود: زمانی که اشاره می‌کنیم که گزینه جنگ به ما اجازه می‌دهد با عزت و کرامت و بدون گدایی از دیگران زندگی کنیم می‌خواهیم بگوییم که ما آزاده هستیم و باید بدانید که با چه کسانی تعامل می‌کنید. ما آرزوی جنگ نمی‌کنیم اما برای آن آماده هستیم. اگر از فرمانده شهید ما در آغاز مقاومت و دیگر شهدا دلیری و شجاعت دیدید در روزهای آتی زمانی که گزینه اشتباه را انتخاب کنید و به تجاوز بپردازید شاهد تمام شجاعت و دلیری ما خواهید بود.

محمد رعد گفت: ما از حقمان درباره سرمایه‌گذاری در منابع خود و ترسیم مرزهایمان کوتاه نخواهیم آمد. ما کسانی هستیم که در این باره تصمیم می‌گیریم و از هر فرد بااخلاصی در این دولت حمایت می‌کنیم برای اینکه از کرامت و عزت کشور و تمام طوایف و مناطقش حفاظت کنیم. عهد و پیمان ما با تمام فرزندان مقاومت و تمام لبنانی‌ها پایبندی به گزینه مقاومت است تا حاکمیتمان را در کشور حفظ کنیم.

وی تأکید کرد: ما ملت لبنان سروران این کشور هستیم، ما کسانی هستیم که سیاست‌های کشور را براساس منافع ملت و نسل‌های آتی ترسیم می‌کنیم. این‌ها خواهند فهمید که حساب باز کردن بر دشمن اسرائیلی برای تسلیم شدن منطقه ما کاری عبث و بیهوده است. دشمن اسرائیلی هیچ جایی در منطقه ما ندارد.

  • منبع خبر : ایسنا