حضور وزیر ارتباطات و فن آوری اطلاعات در غرفه صبح اقتصاد در سومین روز از نمایشگاه مطبوعات
حضور وزیر ارتباطات و فن آوری اطلاعات در غرفه صبح اقتصاد در سومین روز از نمایشگاه مطبوعات

به گزارش صبح اقتصاد , جناب آقای آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فن آوری اطلاعات در سومین روز از نمایشگاه مطبوعات از غرفه صبح اقتصاد بازدید به عمل آورد .

آذری جهرمی

به گزارش صبح اقتصاد , جناب آقای آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فن آوری اطلاعات در سومین روز از نمایشگاه مطبوعات از غرفه صبح اقتصاد بازدید به عمل آورد .