حقوق مدیران افزایش نیافته است
حقوق مدیران افزایش نیافته است
معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: افزایشی در حقوق مدیران صورت نگرفته و استنباط اینکه ...

معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: افزایشی در حقوق مدیران صورت نگرفته و استنباط اینکه «فوق العاده مدیریت» مدیران دو برابر شده است و به تبع آن حقوق مدیران افزایش می یابد استنباط درستی نیست.

در روزهای اخیر اخباری مبنی بر افزایش دو برابری امتیازات فوق العاده مدیریت مدیران در برخی رسانه‌ها منتشر شده است و مدعی شدند که دولت دوازدهم با اصلاح مصوبه دولت نهم شرایط را برای افزایش مجدد حقوق مدیران فراهم کرده است.

معاون سرمایه‌انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور در این خصوص به خبرنگار ایرنا گفت: تغییرات ایجاد شده در جدول امتیاز فوق العاده مدیریت مدیران حرفه‌ای مانند روسای ادارات و معاونان آنان و همچنین مدیران کل و معاونان آنان که به موجب مصوبه یکم تیرماه ۱۴۰۰ هیات وزیران صورت گرفته است، به تبع رایی است که اسفند ماه سال  ۱۳۹۹(۱۳۹۹/۱۲/۱۹)  از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری صادر شده است. بر اساس این رای، امتیازات فوق العاده مدیریت که از زمان اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری (۱۳۸۸) به این سو بنا به برداشت مجریان قانون و همچنین مصوبه سال ۱۳۹۵ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در تعیین سقف حق شاغل محاسبه می‌شده است، حذف و به تبع موجب کاهش حقوق مشاغل مدیریت شد.

“سید صدرالدین صدری نوش آبادی” افزود: درحقیقت دولت با استفاده از ظرفیت‌های قانونی و با تغییر امتیازات جدول فوق العاده مدیران نسبت به ترمیم این بخش از حقوق مدیران حرفه ای که سال‌های گذشته مدیران از آن بهرمند بوده اند و به موجب رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری کاهش یافته بود، اقدام کرده و از این طریق حقوق مدیران حرفه ای به میزان کاهش صورت گرفته ترمیم شده و افزایش جدیدی به موجب این مصوبه در حقوق مدیران وجود ندارد.   بنابر این استنباط اینکه به‌واسطه این مصوبه و تغییر امتیازات فوق العاده مدیریت، حقوق مدیران افزایش می یابد استنباط نادرستی است.

وی افزود این ترمیم صرفا برای مدیران حرفه‌ای صورت گرفته و مقامات در شمول این مصوبه قرار ندارند.

  • منبع خبر : ایران جیب