پیگیری لایحه حمایت از حقوق زنان و مقابله با خشونت علیه آنها به مراحل پایانی رسید
پیگیری لایحه حمایت از حقوق زنان و مقابله با خشونت علیه آنها به مراحل پایانی رسید

معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور شاخص‌ترین اقدام این معاونت در ۱۰۰ روز نخست عملکرد دولت دوازدهم را سیاستگذاری در حوزه زنان دانست و گفت: پیگیری لایحه «حمایت از حقوق زنان و مقابله با خشونت علیه آنها» جزو شاخص‌ترین اقدامات صورت گرفته به شمار می‌رود که کار بسیار خوب و منسجمی در این رابطه […]

معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور شاخص‌ترین اقدام این معاونت در ۱۰۰ روز نخست عملکرد دولت دوازدهم را سیاستگذاری در حوزه زنان دانست و گفت: پیگیری لایحه «حمایت از حقوق زنان و مقابله با خشونت علیه آنها» جزو شاخص‌ترین اقدامات صورت گرفته به شمار می‌رود که کار بسیار خوب و منسجمی در این رابطه با قوه قضاییه انجام شده و تقریبا به مراحل پایانی خود رسیده است.

معصومه ابتکار با بیان این که معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در مورد لایحه حمایت از حقوق کودکان نیز پیگیری‌هایی انجام داده است، اظهار کرد: این لایحه در حال حاضر در کمیسیون قضایی مجلس است و پیگیریها و جلساتی که با حضور معاونت صورت گرفته، باعث شده این لایحه نیز در حال رسیدگی باشد.

وی با تاکید بر اینکه یکی دیگر از مهم‌ترین اقدامات در حوزه سیاستگذاری مربوط به تعیین شاخص عملکرد دیگر دستگاه‌ها در حوزه زنان و پایش آنهاست افزود: ماده ۱۰۱ و ۱۰۲ قانون برنامه تکلیف کرده که این معاونت شاخص ها را تعیین کند، سپس در ستاد زنان و خانواده به تصویب برساند و در نهایت رصد و پایش شاخص‌ها نیز به عهده معاونت زنان باشد.

معاون زنان و امور خانواده رئیس جمهور در ادامه تصریح کرد: مقدمات این کار و هماهنگی با دستگاه‌های دیگر در دستور کار ستاد قرار گرفته و همه کارهای مربوط به آن انجام شده است. در حال حاضر منتظریم تا رئیس جمهور فرصتی را در اختیار ستاد قرار دهند تا بتوانیم بسته تهیه شده را نهایی کنیم و کار رصد شاخص‌ها را آغار کنیم.

ابتکار در ادامه به پیگیری مسأله تشکیل کارگروه ملی زنان سرپرست خانوار اشاره کرد و گفت: در مورد این مساله با تعدد و تکثر دستگاه ها رو به رو بودیم و لازم بود تا هماهنگی بین دستگاه‌ها در عالی‌ترین سطح خود اتفاق بیفتد. خوشبختانه ماده ۸۰ قانون برنامه این زمینه را فراهم و مسئولیت آن را بر عهده معاونت زنان گذاشته است.
وی در ادامه اظهار کرد: برای تشکیل این ستاد کارگروهی را تعیین و تمام دستگاه‌های مسئول را دعوت کردیم تا اولین گام‌های هماهنگی و انسجام بین دستگاهی را از طریق «بانک اطلاعاتی» مشترک، تعیین وضعیت زنان سرپرست خانوار و فراتحلیل‌های موجود درباره این قشر آسیب پذیر جامعه انجام دهیم. در ادامه پیش شرط‌هایی که باید در زمینه توان افزایی، کارآفرینی، بیمه و تأمین اجتماعی رعایت کنیم را در قالب چارچوب های اولیه مشخص کرده‌ایم.

معاون زنان و امور خانواده رئیس جمهور با بیان اینکه سازمان بهزیستی و کمیته امداد در  زمینه زنان سرپرست خانوار همکاری و اقدامات خوبی داشته‌اند، اضافه کرد: امیدواریم بتوانیم این مساله را که قبلا در اثر ناهماهنگی بین دستگاه‌ها تبدیل به معضل شده بود حل کنیم. وزارت رفاه به ما قول داده است تا یک درگاه مشترک برای زنان سرپرست خانوار ایجاد کنیم. این هماهنگی از جهت اطلاعات و تجمیع سیاست ها مهم است و باعث می‌شود اقدامات کارآمدتری داشته باشیم.

ابتکار در ادامه با تاکید براینکه معاونت زنان در دولت دوازدهم ادامه دهنده اقدامات دولت یازدهم است، توضیح داد: خانم مولاوردی کارهای خوبی در دولت پیشین انجام دادند، که ما بنا نداریم آنها را تغییر دهیم. همانطور که دیدید با حضورم نیروها را چندان جابه‌جا نکردم و معاونین خانم مولاوردی را حفظ کردم. تلاش کردم تا راه پیشین ادامه پیدا کند. بعضی از طرح‌ها را اصلاح کردیم و مورد بازنگری نیز قرار دادیم چرا که ممکن بود با اولویت های حال حاضر همخوانی نداشته باشد، ولی در مجموع همان اقدامات دولت یازدهم را پیگیری خواهم کرد.

وی در ادامه اظهار کرد: اگر قرار بود همه ساختار پیشین را تغییر می‌دادیم، افراد را جابه‌جا می‌کردیم و دوباره طرح‌های جدیدی تعریف می‌کردیم که تنها باعث اتلاف زمان و توان می‌شد، درحالیکه این رویکرد به ما کمک می‌کند با سرعت و کارایی بیشتر و با پشتوانه اقدامات دولت یازدهم را در دولت دوازدهم ادامه و نیز دستاوردهای خوبی داشته باشیم.