حمایت دائمی منجر به عدم رقابتی شدن کالای ایرانی می شود
حمایت دائمی منجر به عدم رقابتی شدن کالای ایرانی می شود

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران گفت: جلب مشارکت بخش خصوصی توسط دولت تدبیر و امید در دیپلماسی خارجی به نحو مطلوب صورت گرفته و اقدامی در خورد تحسین است. غلامحسین شافعی روز دوشنبه در نشست شورای اداری خراسان رضوی با حضور رئیس جمهوری در مشهد افزود: تعامل اجتناب ناپذیر است بنابراین […]

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران گفت: جلب مشارکت بخش خصوصی توسط دولت تدبیر و امید در دیپلماسی خارجی به نحو مطلوب صورت گرفته و اقدامی در خورد تحسین است.
غلامحسین شافعی روز دوشنبه در نشست شورای اداری خراسان رضوی با حضور رئیس جمهوری در مشهد افزود: تعامل اجتناب ناپذیر است بنابراین می بایست همزیستی مسالمت آمیز، تنش زدایی و چندجانبه گرایی در مسیر اهداف و تامین منافع ملی در اولویت قرار گیرد.وی ادامه داد: ‘دولت مقتدر’ با دولتی که در اقتصاد دخالت می کند و تصدیگری اقتصاد را پیش می برد متفاوت است. دولت باید توسعه گرا و به دنبال تبلور اهداف ملی باشد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران خطاب به رئیس جمهوری گفت: شما صدای رسایی دارید اما انگار بسیاری از افراد اطراف شما صدایتان را نمی شنوند.
وی همچنین به شعار ‘سال حمایت از کالای ایرانی’ اشاره و بیان کرد: سالها واژه حمایت در مورد برخی صنایع و بخش تولید کشور همواره بکار گرفته شده اما متاسفانه نتایجی که در عمل از آن حاصل شده مطلوب نبوده است. موضوع در خور اهمیت این است که اصول حمایت از کالای ایرانی چیست و حمایت از کالای ایرانی باید چگونه باشد تا از آن بالندگی، رشد و پیشرفت بخش تولید تامین شود.
شافعی افزود: امروز بحث حمایت از کالای ایرانی را می توان از دو منظر عرضه و تقاضا مورد توجه قرار داد. خرید کالای ایرانی توسط مردم، حمایت از کالای ایرانی از منظر تقاضاست اما بسترسازی و اعطای مشوقهای مستقیم از قبیل کاهش مالیات، اعطای یارانه های بخش تولید، اعطای تسهیلات با نرخ مناسب و موارد مشابه از منظر حمایت تقاضا است.
وی ادامه داد: ریشه مشکلات موجود در بخش کالا بر اساس اولویت ابتدا نه از طرف تقاضا بلکه در بخش عرضه است که دیدگاه فعلی به این موضوع در بسیاری از بخشها برعکس می باشد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران گفت: لازم است نقش مصرف کنندگان و نقش تصمیم گیران کشور در خصوص حمایت از کالای ایرانی از یکدیگر تفکیک شود و حمایت زمان بندی شده و موثر باشد، حمایت دائمی منجر به عدم رقابتی شدن کالای ایرانی می شود.
وی افزود: تا زمانی که قوای سه گانه نقش خود را در بسترسازی، تقویت و رقابت به درستی ایفا نکنند نمی توان مردم را برای مصرف کالای خارجی ارزان و باکیفیت بالا مورد سرزنش قرار داد. به اعتقاد کارشناسان و کارآفرینان ایران، در عرصه تصمیم گیری برای رسیدن اهداف در حوزه حمایت از کالای ایرانی دچار مشکل هستیم.