حمایت رئیس جمهور فرانسه از وحدت عراق
حمایت رئیس جمهور فرانسه از وحدت عراق

  رئیس جمهور فرانسه در گفتگوی تلفنی با نخست وزیر عراق بر وحدت و تمامیت ارضی این کشور و مخالفت با همه پرسی اقلیم کردستان عراق تاکید کرد. به نقل از شبکه سومریه، رئیس جمهور فرانسه در گفتگوی تلفنی با نخست وزیر عراق بر احترام پاریس به وحدت و ثبات عراق و نیز مخالفت با […]

 

ماکرون

رئیس جمهور فرانسه در گفتگوی تلفنی با نخست وزیر عراق بر وحدت و تمامیت ارضی این کشور و مخالفت با همه پرسی اقلیم کردستان عراق تاکید کرد.

به نقل از شبکه سومریه، رئیس جمهور فرانسه در گفتگوی تلفنی با نخست وزیر عراق بر احترام پاریس به وحدت و ثبات عراق و نیز مخالفت با همه پرسی اقلیم کردستان تاکید کرد.

در همین راستا، دفتر نخست وزیر عراق طی بیانیه ای اعلام کرد که حیدر العبادی با «امانوئل ماکرون» تلفنی گفتگو کرده و رئیس جمهور فرانسه پیروزی ها علیه باندهای تروریستی داعش را به العبادی و مردم عراق تبریک گفت.

بر اساس این گزارش، ماکرون بر موضع فرانسه مبنی بر احترام به وحدت و تمامیت ارضی و ثبات عراق و مخالفت با همه پرسی اقلیم کردستان تاکید کرد.

رئیس جمهور فرانسه با تاکید مجدد بر حمایت از عراق و وحدت این کشور از حیدر العبادی برای سفر به فرانسه دعوت کرد.

حیدر العبادی نخست وزیر عراق نیز بر اتخاذ تمام اقدامات بازدارنده در مقابل تجزیه این کشور و منطقه و تهدید امنیت ملی خود تاکید کرد.