حملات گسترده جنگنده‌های سعودی به فرودگاه بین‌المللی «صنعاء»
حملات گسترده جنگنده‌های سعودی به فرودگاه بین‌المللی «صنعاء»

جنگنده های سعودی حملات گسترده ای را به فرودگاه بین المللی «صنعاء» در یمن ترتیب دادند.  سلسله تجاوزگری های رژیم سعودی در نقاط مختلف یمن همچنان ادامه دارد. بر اساس این گزارش، جنگنده های سعودی حملات گسترده ای را به فرودگاه بین المللی «صنعاء» در یمن ترتیب دادند. رسانه های یمنی اعلام کردند که طی ساعات […]

جنگنده های سعودی حملات گسترده ای را به فرودگاه بین المللی «صنعاء» در یمن ترتیب دادند.

 سلسله تجاوزگری های رژیم سعودی در نقاط مختلف یمن همچنان ادامه دارد.

بر اساس این گزارش، جنگنده های سعودی حملات گسترده ای را به فرودگاه بین المللی «صنعاء» در یمن ترتیب دادند.

رسانه های یمنی اعلام کردند که طی ساعات اخیر، این فرودگاه ۴ مرتبه هدف حملات سعودیها قرار گرفته است.

این در حالی است که جنگنده های متجاوز سعودی همچنین ۷ مرتبه مناطق مختلف صنعاء را بمباران کرده اند.

در همین حال، پایگاه هوایی «الدیلمی» در صنعاء نیز هدف حملات جنگنده های سعودی قرار گرفته است.