حناچی سرپرست شهرداری تهران شد
حناچی سرپرست شهرداری تهران شد

با رای اعضای شورای شهر تهران، پیروز حناچی به عنوان سرپرست شهرداری تهران انتخاب شد. به گزارش واحد اقتصادی خبرگزاری صبح اقتصاد با رای اعضای شورای شهر تهران، پیروز حناچی به عنوان سرپرست شهرداری تهران انتخاب شد. در جلسه فوق العاده شورای اسلامی شهر تهران که بعد از ظهر امروز برگزار شد، پیروز حناچی از مجموع […]

با رای اعضای شورای شهر تهران، پیروز حناچی به عنوان سرپرست شهرداری تهران انتخاب شد.

به گزارش واحد اقتصادی خبرگزاری صبح اقتصاد با رای اعضای شورای شهر تهران، پیروز حناچی به عنوان سرپرست شهرداری تهران انتخاب شد.

در جلسه فوق العاده شورای اسلامی شهر تهران که بعد از ظهر امروز برگزار شد، پیروز حناچی از مجموع ۲۰ رأی مأخوذه با ۱۷ رأی اعضای شورای شهر تهران به عنوان سرپرست شهرداری تهران تعیین شد.

حجت نظری با اشاره به انتخاب حناچی گفت: تا زمان صدور حکم حناچی، تصمیم به انتخاب سرپرست گرفتیم که اعضای شورای شهر تهران وی را به عنوان سرپرست شهرداری تهران انتخاب کردند.