خروج ۲ میلیون نفر از جمعیت فعال کار کشور
خروج ۲ میلیون نفر از جمعیت فعال کار کشور
رئیس مرکز آمار با بیان اینکه در بهار ۹۹ نسبت به فصل بهار ۹۸، حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر از جمعیت شاغل کاسته شده است

خروج ۲ میلیون نفر از جمعیت فعال کار کشور

به گزارش پایگاه خبری صبح اقتصاد، رئیس مرکز آمار با بیان اینکه در بهار ۹۹ نسبت به فصل بهار ۹۸، حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر از جمعیت شاغل کاسته شده است، گفت: ۵٠٩ هزار نفر نیز به جمعیت دارای درآمد بدون کار افزوده شده است.به گزارش نقل از مرکز آمار، جواد حسین زاده، گفت: در بهار ١٣٩٩، بررسی نسبت اشتغال جمعیت ١۵ ساله و بیش‌تر بیانگر آن است که ٣۶, ٩ درصد از جمعیت در سن کار (١۵ ساله و بیش‌تر) شاغل بوده‌اند. این شاخص در بین مردان بیش‌تر از زنان و در نقاط روستایی بیش‌تر از نقاط شهری بوده است. ارزیابی این شاخص گویای آنست که در بهار ١٣٩٩ نسبت به بهار ١٣٩٨، نسبت اشتغال به میزان ٢.٩ درصد کاهش یافته است و در واقع در بهار سال جاری نسبت به فصل بهار سال گذشته حدود ١ میلیون و ٥٠٠ هزار نفر از جمعیت شاغل کاسته شده است.رئیس مرکز آمار ادامه داد: چنانچه میدانید با شیوع بیماری کووید ١٩ بسیاری از کسب و کارها به حالت تعطیل یا نیمه تعطیل درآمدند و به عبارت دیگر در ماه‌های اخیر بازار کار نه تنها در کشور ما بلکه در کل جهان متأثر از این بحران بوده است که به طرق مختلف این اثرات نمود پیدا کرده‌اند، بررسی نتایج طرح آمارگیری نیروی کار نشان می‌دهد این بیماری بازار اشتغال ایران را به شدت تحت تأثیر قرار داده است.

 

بیکاری ۳۶۵ هزار نفر در بخش کشاورزی

وی درباره آمار بیکاری بخش‌های مختلف اقتصاد در بهار ۹۹، گفت: بررسی اشتغال در بخش‌های عمده اقتصادی نشان می‌دهد که بخش خدمات با ٤٩, ٧ درصد بیش‌ترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است که بخش‌های صنعت با ٣١.٨ و کشاورزی با ١٨.٦ درصد در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

حسین زاده افزود: با نگاهی به جمعیت شاغل مشاهده می‌شود، جمعیت شاغل بخش کشاورزی بیش از ٣۶۵ هزار نفر یعنی ٧.٨ درصد نسبت به بهار سال گذشته کاهش یافته است. همچنین بررسی جمعیت بخش‌های صنعت و خدمات نیز نشان می‌دهد جمعیت بخش‌های مذکور در بهار ١٣٩٩ نسبت به بهار ١٣٩٨ به ترتیب به میزان ۴٠٢ هزار نفر معادل ۵.٢ درصد و ٧٣٣ هزار نفر معادل ۶ درصد کاهش یافته‌اند.

رئیس مرکز آمار ایران در زمینه آمار کار گروه‌های اقتصادی، گفت: اگر بخواهیم به صورت دقیق‌تر بگوییم، به طور کلی از ٢٠ گروه فعالیت‌های عمده اقتصادی، فقط ٥ گروه فعالیتی با افزایش جمعیت شاغل در بهار ١٣٩٩ نسبت به بهار١٣٩٨ مواجه شده‌اند و سایر گروه‌های فعالیتی کاهش شاغلان را در دوره مورد بررسی تجربه کرده‌اند.وی اظهار داشت: لازم به ذکر است که بیشترین میزان افزایش جمعیت شاغل مربوط به گروه سلامت انسان و مددکاری اجتماعی است که این نیز خود شاهدی بر تأثیر بیماری کووید ١٩ بر بازار کار کشور در دوره مذکور است. بیشترین کاهش نیز مربوط به رشته فعالیت‌های کشاورزی، صنعت–ساخت، عمده‌فروشی و خرده‌فروشی، حمل و نقل، آموزش و هتل و رستوران می‌باشد.

خروج ۲ میلیون نفر از جمعیت فعال کار کشور

حسین زاده با مقایسه جمعیت فعال کشور در بهار ۹۹ و بهار ۹۸، گفت: بررسی نتایج حاکی از مشهود بودن اثر کووید ١٩ بر بازار کار کشور در فصل بهار نسبت به فصل مشابه سال قبل است. مطابق این نتایج، جمعیت غیر فعال کشور افزایش و جمعیت شاغل و بیکار کشور (جمعیت فعال) با کاهش ملموسی مواجه شده است.وی ادامه داد: بررسی نرخ مشارکت اقتصادی (نرخ فعالیت) جمعیت ١۵ ساله و بیش‌تر در بهار ١٣٩٩ نشان می‌دهد که ۴١, ٠ درصد جمعیت در سن کار (١۵ ساله و بیش‌تر) از نظر اقتصادی فعال بوده‌اند؛ یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته‌اند. هم‌چنین نتایج نشان می‌دهد که نرخ مشارکت اقتصادی در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی کم‌تر بوده است. بررسی روند تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی کل کشور نشان می‌دهد که این شاخص، نسبت به فصل مشابه در سال قبل (بهار١٣٩٨)، ٣.٧ درصد کاهش داشته است.رئیس مرکز آمار ایران اظهار داشت: به‌عبارت دیگر در فصل بهار سال جاری نسبت به فصل مشابه سال قبل حدود ٢ میلیون نفر از بازار کار خارج شده‌اند که بیش از یک میلیون و ٢٠ هزار نفر آن را زنان و ٩٧٠ هزار نفر آن‌را مردان تشکیل می‌دهند.وی ادامه داد: جمعیت غیرفعال نشان می‌دهد، چه تعداد از جمعیت در سن کار خارج از بازار کار هستند. در بهار ١٣٩٩ بیش از ٣۶ میلیون و ٧٠٠ هزار نفر از جمعیت در سن کار، خارج از بازار کار بوده‌اند که در مقایسه با فصل مشابه سال قبل به میزان ٢ میلیون و ٧۶٠ هزار نفر به جمعیت غیر فعال افزوده شده است. از این میزان در حدود ١ میلیون و ٣٠٠ هزار نفر مردان و بیش از یک میلیون و ۴۶٠ هزار نفر از زنان در فصل بهار ١٣٩٩ نسبت به فصل مشابه سال قبل به جمعیت غیرفعال اضافه شده است.

 

اضافه شدن ۵۰۹ هزار نفر به جمعیت دارای درآمد بدون کار افزوده شده

حسین زاده افزود: نتایج این بررسی نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از این میزان افزایش در جمعیت غیرفعال مربوط به افزایش جمعیت زنان خانه‌دار با رقم یک میلیون و ٧٢ هزار نفر بوده و ۵٠٩ هزار نفر نیز به جمعیت دارای درآمد بدون کار افزوده شده که ۴٣٠ هزار نفر آن مربوط به مردان بوده است.وی در پایان گفت: لازم به توضیح است اشتغال در بازار کار ایران تنوع زیادی دارد؛ از اشتغال پاره‌وقت، موقتی، کارکن فامیلی بدون مزد و غیررسمی و غیرمتشکل گرفته تا قراردادهای کاری کوتاه‌مدت. بعضاً نیز درصدی از شاغلین کشور از ثبات و دوام کمتری برخوردار بوده‌اند. در نتیجه، در شرایطی نظیر شیوع بیماری کرونا که در همه کشورها بر اقتصاد و بازار کار تأثیرات قابل توجهی گذاشته، این دسته از شاغلین، یا به جمعیت بیکار اضافه شده‌اند و یا در مواردی که اشتغال افراد از اولویت کمتری در معیشت خانوار برخوردار بوده، به جمعیت غیرفعال افزوده شده‌اند.