خضریان: قوه قضائیه با متهمان پرونده فساد واردات چای برخورد بازدارنده کند
خضریان: قوه قضائیه با متهمان پرونده فساد واردات چای برخورد بازدارنده کند
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی گفت: بعد از محرز شدن وقوع فساد در واردات چای برای دولت سیزدهم، برخوردهایی در عالی‌ترین سطوح صورت می‌گیرد؛ اکنون انتظار می‌رود قوه قضائیه با متهمان این پرونده فساد بزرگ برخورد جدی و بازدارنده کند.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی گفت: بعد از محرز شدن وقوع فساد در واردات چای برای دولت سیزدهم، برخوردهایی در عالی‌ترین سطوح صورت می‌گیرد؛ اکنون انتظار می‌رود قوه قضائیه با متهمان این پرونده فساد بزرگ برخورد جدی و بازدارنده کند.

علی خضریان در گفت و گو با ایسنا با یادآوری اینکه یکی از شعارهای اصلی دولت سیزدهم مبارزه با فساد است، گفت: همان طور که بارها آقای رئیسی تاکید کردند دولت سیزدهم برای مقابله با فساد هیچ تعارفی با افراد و گروه ها ندارند.

وی توضیح داد: با همین نگاه دولت سیزدهم به موضوع فساد در واردات چای ورود کرد منتها این فساد از دولت قبل شروع شد و در دولت فعلی ادامه پیدا کرد.

این نماینده مجلس اظهار کرد: وقتی وقوع فساد در واردات چای برای دولت سیزدهم محرز شد، برخوردهایی در عالی ترین سطوح صورت می گیرد؛ اکنون انتظار می رود قوه قضاییه با متهمان این پرونده فساد بزرگ برخورد جدی و بازدارنده کند چون افکار عمومی به این موضوع حساس است.

خضریان اضافه کرد: بر این اساس دولت سیزدهم راسا با تخلفات در داخل خود برخورد کرد و تا حدی موضوع را به اطلاع مردم رساند اکنون نوبت قوه قضاییه است که نتایج بررسی ها را اطلاع رسانی کند.