خطر از بین رفتن بیش از ۱۰ هزار نمونه زیستی به علت قطعی برق
خطر از بین رفتن بیش از ۱۰ هزار نمونه زیستی به علت قطعی برق

رئیس مرکز ذخایر ژنتیکی و زیستی از قطعی برق و نابودی نمونه های زیستی در این مرکز خبر داد.  ابولحسن شاهزاده فاضلی در خصوص قطعی برق این مرکز گفت: در پی مشکلات مالی و کمبود بودجه مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران جهت پرداخت هزینه برق، دیروز یکشنبه ۲۹مهرماه ۹۷ برق مرکز ملی ذخایر […]

رئیس مرکز ذخایر ژنتیکی و زیستی از قطعی برق و نابودی نمونه های زیستی در این مرکز خبر داد.

 ابولحسن شاهزاده فاضلی در خصوص قطعی برق این مرکز گفت: در پی مشکلات مالی و کمبود بودجه مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران جهت پرداخت هزینه برق، دیروز یکشنبه ۲۹مهرماه ۹۷ برق مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران به دلیل بدهی قطع شده بود.

لذا در صورت عدم وصل برق  ظرف ۱۰ ساعت آینده ، بیش از ده ها هزار نمونه زیستی ارزشمند که با هزینه های زیادی در این مرکز نگهداری می شود، ازبین خواهد رفت.