خطیب‌زاده: روابط ایران با دولت نجات ملی یمن ازهر زمانی مستحکم‌تر است
خطیب‌زاده: روابط ایران با دولت نجات ملی یمن ازهر زمانی مستحکم‌تر است
سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان با رد برخی از اخبار منتشر شده از سوی رسانه‌های غربی در مورد وجود اختلاف بین ایران و انصارالله یمن گفت : روابط ایران با دولت نجات ملی یمن ازهر زمانی مستحکم تر است .

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان با رد برخی از اخبار منتشر شده از سوی رسانه‌های غربی در مورد وجود اختلاف بین ایران و انصارالله یمن گفت : روابط ایران با دولت نجات ملی یمن ازهر زمانی مستحکم تر است .

به گزارش صبح اقتصاد، سعید خطیب‌زاده در نشست خبری‌اش ادامه داد: آقای ایرلو سفیر ایران در یمن  احتیاج به رسیدگی پزشکی داشت و باید به کشور باز می گشت و این موضوع چند روز در دستور کار ما بود و برخی از کشورها از جمله عراق به ما کمک کردند که این کار انجام شود.