«داود محمدی» مجددا رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شد
«داود محمدی» مجددا رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای سومین سال داود محمدی را به عنوان رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی انتخاب کردند. با برگزاری انتخابات رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی برای سال سوم مجلس دهم، داود محمدی نماینده مردم قزوین و رئیس فعلی این کمیسیون با ۱۷۸ رای از مجموع ۲۲۰ رای مأخوذه موفق […]

نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای سومین سال داود محمدی را به عنوان رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی انتخاب کردند.

با برگزاری انتخابات رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی برای سال سوم مجلس دهم، داود محمدی نماینده مردم قزوین و رئیس فعلی این کمیسیون با ۱۷۸ رای از مجموع ۲۲۰ رای مأخوذه موفق به کسب حد نصاب آرا برای ریاست کمیسیون اصل ۹۰ شد.

محمدی در سال اول و دوم مجلس دهم ریاست کمیسیون اصل ۹۰ را بر عهده داشته است.

مطابق آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ با پیشنهاد هیات رئیسه مجلس و از میان اعضای ثابت کمیسیون اصل ۹۰ که هشت نفر هستند با رای مجلس برای مدت یک سال انتخاب می‌شود.