درخواست عضو شورا از زاکانی برای حل مشکلات آتش نشانان به صورت ویژه
درخواست عضو شورا از زاکانی برای حل مشکلات آتش نشانان به صورت ویژه
عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران از شهردار خواست که مشکلات آتش نشانان را به صورت ویژه حل کند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران از شهردار خواست که مشکلات آتش نشانان را به صورت ویژه حل کند.

به گزارش صبح اقتصاد، ناصر امانی صبح امروز در تذکر پیش از دستور خود در جلسه شورای شهر تهران با بیان اینکه پیشنهاد داده بودم که اعضای شورای شهر که در کمیته و کمیسیون های مختلف عضویت دارند گزارشی از اقداماتشان ارائه کنند، گفت: بر همین اساس از آنجایی که من در هیات تطبیق فرمانداری تهران عضویت دارم اعلام می کنم که در روز یکشنبه مصوبه شورای شهر بررسی شد که همگی به تصویب رسیدند.

وی با بیان اینکه لایحه ارائه خدمات شهرسازی، طرح حذف فرانشیز از خدمات درمانی کارکنان و توقف اجرای اساسنامه ۱۹ شرکت به تصویب رسید.

وی همچنین با اشاره به بازدید اخیرش از ایستگاه آتش نشانی در محله بازار گفت: به مناسبت هفت مهر گزارشی از وضعیت آتش نشانان به شهردار ارائه کردم اما باید بگویم که پرسنل همچنان ناراضی هستند و دو ماه است که مساعده ماهانه آنها پرداخت نشده و از شهردار می خواهم که به صورت ویژه مشکلات آتش نشانان را حل کند.