درمان ناپیوستگی استخوان‌ با سلول های بنیادی
درمان ناپیوستگی استخوان‌ با سلول های بنیادی

محققان کشور موفق بررسی عوارض جانبی استفاده از سلول‌های بنیادی مزانشیمی به همراه پلاکت لیز شده در درمان ناپیوستگی استخوان‌های بلند شدند. ناپیوستگی (Nonunion) استخوان به شرایطی گفته می‌شود که دست کم ۹ ماه از شکستگی استخوان گذشته باشد و طی ۳ ماه هیچ نشانی از پیشرفت بهبودی در آن دیده نشود. پژوهش‌های اخیر نشان […]

محققان کشور موفق بررسی عوارض جانبی استفاده از سلول‌های بنیادی مزانشیمی به همراه پلاکت لیز شده در درمان ناپیوستگی استخوان‌های بلند شدند.

ناپیوستگی (Nonunion) استخوان به شرایطی گفته می‌شود که دست کم ۹ ماه از شکستگی استخوان گذشته باشد و طی ۳ ماه هیچ نشانی از پیشرفت بهبودی در آن دیده نشود.

پژوهش‌های اخیر نشان داده‌اند که استفاده از سلول‌های بنیادی مزانشیمی در درمان ناپیوستگی استخوان‌های بلند، عوارض ثانویه ایجاد نمی‌کند و بی‌خطر است.

به منظور بررسی بی‌خطر بودن استفاده از سلول‌های بنیادی مزانشیمی به همراه پلاکت لیز شده، در درمان ناپیوستگی استخوان‌های بلند، محققان پژوهشی را طراحی کردند که طی آن، پس از بررسی ۱۸ بیمار مبتلا به ناپیوستگی استخوان بلند، ۷ بیمار، دارای شرایط مناسب، توسط جراح ارتوپد انتخاب شدند.

به هر یک از این بیماران، در محل شکستگی، ۲۰ میلیون سلول بنیادی مزانشیمی به همراه پلاکت لیز شده پیوند زده شد. به منظور بررسی وضعیت بیماران ۱، ۳، ۶ و ۱۲ ماه پس از پیوند، از موضع شکستگی تصویر X-rays گرفته شد. در این بازه زمانی، بروز عوارض جانبی ممکن نیز بررسی شد.

نتایج این پژوهش که در مجله بین‌المللی یاخته (Cell journal) به چاپ رسیده است، نشان داد، استفاده از سلول‌های بنیادی مزانشیمی در کنار پلاکت‌های لیز شده بی‌خطر است و پس از گذشت ۱۲ ماه عوارض ثانویه‌ ایجاد نمی‌کند. همچنین از ۷ بیمار دریافت کننده پیوند، ۴ نفر بهبود یافتند.

نتایج این پژوهش نشان می‌دهد استفاده از سلول‌های بنیادی مزانشیمی در کنار پلاکت لیزر شده برای درمان ناپیوستگی استخوان های بلند بی‌خطر است و پس از بررسی بیشتر می‌تواند به صورت بالینی مورد استفاده قرار گیرد.

این تحقیقات توسط دکتر ناصر اقدمی، دکتر نرگس لبیب‌زاده، دکتر محسن عمادالدین و همکارانشان در پژوهشگاه رویان انجام گرفته  است.