دریچه های جدیدی برای توسعه روابط ایران و پاکستان باز شده است
دریچه های جدیدی برای توسعه روابط ایران و پاکستان باز شده است

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: دریچه های جدیدی برای همکاری بین ایران و پاکستان باز شده که در گذشته به این میزان نبوده است. به نقل از خانه ملت، علی لاریجانی، شنبه شب در ضیافت سفارت ایران در پاکستان، روابط ایران و پاکستان را خوب و همه جانبه دانست و گفت: روابط دو کشور در […]

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: دریچه های جدیدی برای همکاری بین ایران و پاکستان باز شده که در گذشته به این میزان نبوده است.

به نقل از خانه ملت، علی لاریجانی، شنبه شب در ضیافت سفارت ایران در پاکستان، روابط ایران و پاکستان را خوب و همه جانبه دانست و گفت: روابط دو کشور در بُعد سیاسی، اقتصادی، امنیتی و نظامی شکل گرفته و همیشه روابط دو کشور در ابعاد مختلف وجود داشته، البته گاهی فراز و فرودهایی بوده که به دلیل وجود ریشه های فرهنگی دو ملت و علاقه ای که دو کشور به یکدیگر دارند، این روابط اشکالاتی را ایجاد نکرده است.

وی افزود: در زمان های مختلف با روی کار آمدن احزاب متعدد، روابط دو کشور حسنه بوده و گاهی به صورت تاکتیکی فراز و فرودهایی وجود داشته، اما مجاری روابط فراهم بوده که به فرهنگ دو ملت و پیوستگی بین دو کشور باز می گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در بین برخی از کشورهای همسایه نیز این ویژگی ها وجود دارد، البته گاهی تلخی هایی پیش می آید که به دلیل فائق آمدن ریشه های فرهنگی رفع می شود، لذا از این بسترهای فرهنگی باید نهایت استفاده شود.

وی با بیان اینکه در شرایط کنونی به دلایل مختلف، روابط دو کشور ایران و پاکستان افزایش یافته است، یادآور شد: در دیدارهایی که با روسای مجالس پاکستان در ایران و سایر کنفرانس های بین المللی داشته ام، این علاقه مندی و افزایش روابط همیشه وجود داشته و آن را احساس کرده ام، اما اخیراً این تعلقات افزایش یافته است، لذا با پیچیدگی مسائل منطقه و نقاط مشترک بین دو کشور این موضوعات به یکدیگر پیوند می خورد.

لاریجانی با تاکید بر اینکه از این بسترها باید به خوبی استفاده کرد، گفت: دریچه های جدیدی برای همکاری بین ایران و پاکستان باز شده که در گذشته به این میزان نبوده است. ما علاقه مندیم که بر مشکلات منطقه فائق آییم، هر چند گاهی برخی رندان نمی گذاشتند مسائل منطقه سامان جدید یابد، اما به نظر می رسد در حال حاضر خیلی از دست ها رو شده و در کشورهای مختلف سازوکارهای منطقه ای برای تحقق صلح و امنیت مشترک تعبیه شده است.

رئیس قوه مقننه کشورمان در ادامه به نقش مهم سفارتخانه ها در حوزه اقتصادی اشاره کرد و گفت: سفارتخانه ها باید نقش اقتصادی را بر دوش بگیرند، هر چند ابعاد دیگری در پاکستان است، اما اقتصادی به طور عام باید مورد توجه قرار گیرد، تمهیداتی برای گسترش روابط اقتصادی وجود دارد.

وی تصریح کرد: روابط پارلمانی بین ایران و پاکستان همیشه خوب بوده، حتی در دوران سردمزاجی دولت ها روابط پارلمانی گرم بوده است، از این رو روابط به صورت تلفنی، رایزنی ها و دیدارهای مختلف بر پایه دوستی برقرار بوده است که تنها به مناسبات بین دو کشور مرتبط نیست، بلکه تعلقات فکری و نظری را هم در برمی گیرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ایران با اشاره به اینکه از ظرفیت گروه دوستی پارلمانی ایران نیز باید استفاده کرد، گفت: سفارتخانه ایران در پاکستان در مستحکم کردن و گسترش روابط بین دو کشور بخصوص در بُعد اقتصادی نقش مهمی دارد و لذا می تواند نقش پیش رو داشته و در تقویت روابط به خصوص روابط تجاری موثر عمل کند.