دستیابی ایران به داروی کاهش ضایعات ریوی و زمان بستری مبتلایان کرونا
دستیابی ایران به داروی کاهش ضایعات ریوی و زمان بستری مبتلایان کرونا
دارویی جدید از ترکیب سه داروی قبلی برای کاهش ضایعات ریوی بیماران کرونایی ساخته شد و مدت بستری بیمان را به ۴ روز کاهش داد.

دستیابی ایران به داروی کاهش ضایعات ریوی و زمان بستری مبتلایان کرونا

دارویی جدید از ترکیب سه داروی قبلی برای کاهش ضایعات ریوی بیماران کرونایی ساخته شد و مدت بستری بیمان را به ۴ روز کاهش داد.

به گزارش پایگاه خبری صبح اقتصاد، دکتر مصطفی قانعی درباره این دارو گفت: ترکیبات دارویی که در کشور پیش از این موجود بود و برای بیماری‌‌های دیگری استفاده می‌‌شد را ترکیب کردیم و برای ضایعه ریوی بیماری کرونا به کار گرفتیم و موفقیت درمانی خوبی حاصل شد و نسبت به درمان‌‌های دارویی مرسوم مدت بستری بیمان را به ۴ روز کاهش داد.

وی افزود: بیماری کرونا تاکنون داروی اختصاصی برای خودش ندارد بنابراین صحبت ما کاهش ضایعه ریه‌‌ای است که متعاقب بیماری کرونا ایجاد و موجب افت اکسیژن خون و بستری و گاهی مرگ می‌‌شود.

وی ادامه داد: در ساخت این دارو از ترکیب سه داروی آزیترومایسین، پردنیزولون و ناپروکسن استفاده شده است. تحقیقات ما ادامه دارد و تعداد بیماران مورد مطالعه افزایش خواهد یافت و نتایج آن به صورت مقاله‌‌ای در اختیار سایر کشورهای جهان نیز قرار خواهد گرفت. این دارو توانسته است CRP بیماران کرونا که شاخصی برای التهاب است را کاهش دهد.